''Bir gün Geleceğe Dönüş 'teki Dr.Emmett Brown gibi zaman içinde yolculuk yapabilecek miyiz? Bugünden geleceğe doğru baktığımızda zamanda yolculuk yapmak ve zamanda atlamak sadece fişe takılan bir elektrik motorunun çalışma prensibi kadar basit ve anlaşılır bir olay olacaktır.Fakat bugün için bizler zamanda yolculuğun bu temel mantığını henüz bilmiyor ve anlayamıyoruz.İnanıyorumki yakın zamanda böyle bir yolculuğun olası olduğu herkes tarafından kabül görecektir.''  

                                                                     Çetin BAL 13.06.2004

 

 

Zaman Yolculuğu Teknolojisine Doğru...

 

Çetin BAL:  Bu konuların araştırmasına girmiş arkadaşlar bilmeliler ki  çalışan bir Zaman Makinesi kavramını gündeme getirebilmek için günümüz bilim konsepti içinde bahsi geçen Warp Drive anlayışının Wormhole anlayışıyla tek bir kuramsal zemin altında birleştirilmesi gerekir.Ki böyle bir anlayışa geçmeden önce bilimin wormhole anlayışını tam olarak bilim konsepti içinde ifade edebilmesi gerekir.Böyle bir ifade ise genel göreceliksel alan kuramıyla Kuantum fiziğine ait alan kuramlarının birleştirilmesi ilkesine dayanır.Yani ''Kuantum kütleçekim teorisi?'' Peki  dünya akademisyenlerinin  öncelikli sorunu olan bu ''kuantum kütle çekimi kuramı'' nedir? Bunun en kısa ve basit ifadesi kuantumsal nitelikteki vakumsal enerji alanları düzeyinde enerjideki faz değişmeleri ile uzay/zaman metriğindeki bükülmeler arasında bir korelasyonu ifade eden bir denklem ortaya koyabilmek!!Sorun şu ki  bilim adamları henüz zaman, yerçekimi, boyut, kütle ve enerji arasında ortak bir parametrik değişkeninin enerjiye ait nasıl bir ölçümsel değere karşılık geleceğini bilemiyorlar.

Kimileri bu parametreyi bulmak için matematiksel orantı ve ilişkilendirimlerden yararlanarak sayısal bir değer yada ölçümsel bir nicelik bulmanın arayışı içindeler.Kimileride benim gibi aradaki düşünsel adımları bir anda atlayarak sezgileriyle bu noktaya ulaşmaya çalışmakta. Sezgilerimle geldiğim noktada bir parametrik değişken görüyorum ama bunun aradığım şey olduğunu ispat edebilmem için deneysel bir sistemi kurgulamam gerekir.Sonuçta tekrar başa dönecek olursak eğer warp drive fiziğini  ve wormhole fiziğini tek bir kuramsal çatı altında ele alacak olursak karşımıza bir Vakum Fiziği (Vacuum Physics) anlayışı ortaya çıkacaktır.Yani  sonuç olarak çalışan bir Zaman Makinesi vakumsal enerji alanları içinde iş görmek zorundadır. Bir açıdan bu aracın  bu vakumsal enerji alanlarını etkileyerek bu alanla etkileşerek bir zaman boyutundan diğerine kayarak-geçip gitmesini düşünmüş olmamız lazım. Zaman ve uzay boyutları dediğimiz şey Zaman Dalgası Kuramı'ma göre  dört boyutlu çerçeveye sahip elektromanyetik bir seraptan başka bir şey değildi..!! Ve kütle denen  şey bu alanın dahilinde olan şeydi.

Meseleyi kısaca toparlarsak Warp Drive ve Wormhole kuramlarının bir araya geldiği Vakumsal enerji alanları düzeyinde karşımıza Scalar elektromanyetik alanlar anlayışından Tesla dalgalarına (Tesla Wave) yada elektrogravitasyonel dalgalara dek uzanan vakumsal dalga yapılanması çıkmaktadır.Öyleyse bizim zaman boyutumuzdan geçmişteki ve gelecekti bir zaman boyutuna doğru bir pencere açmaktan yada bir koridor açmaktan söz edeceksek eğer  [yada sonuçta kendiside dalgalardan yapılma yoğun  bir enerji kürü olan ( madde yoğunlaşmış enerjidir-E = m.c2 ) maddesel zaman makinemizi zaman boyutları içinde kaydıracaksak]   alanların karşılıklı rezonansı ve etkilişimine dayalı  bir yöntemle vakumsal düzeyde  dalga etkileşimi modelleriyle çalışacak ve kendini hareket ettirecek bir Zaman  Makinesi anlayışını gündeme getirmiş olmamız lazım.

Sonuç olarak işte bu mantıklı bilimsel perspektiften baktığımızda sonuçta spekülatifte olsa gayri bilimsel iddia ve kurgularda olsa aşağıdaki bilimsel magazin niteliği taşıyan kaynaklar benim araştırma çizğimle uyumlu olması dolayısıyla bana doğruluğu olası bilgiler bütünü olarak göründükleri için burda yayınlamaya karar verdim.Umarım bu yazılar  sizlerede azda olsa konu hakkında bir fikir verebilir.

Bugün için bir UFO Teknolojisi olarak adlandırdığımız Alcubierrenin Çekimsel Dalga Motorları, (Gravity  Wave Amplifiers Motor), zamanda yolculuk teknolojilerine dair Kip Thorne 'un kuramsal wormhole fikirleri vakumsal enerji alanlarına dek uzanan bir çerçevede bizlere teleportasyonun, antigravitasyonel sistemlerin ve Free energy denen sıfır noktası enerjisinin  (serbest enerji / bedava enerji) kapılarını aralamaktadır.Ayrıca tam bu noktada bize paralel bir düzlemde bizimle birlikte titreşen başka boyutların varlığına dair de ciddi kuramsal düşünceler kendini göstermektedir.

Zamanda yolcuk dendiğinde spekülatif çerçevede hep söylenegelen klasik teknolojiler karşımıza çımaktadır.Bunlar Tesla bobini, Delta T anten sistemleri ( Delta T antenna ),  Skaler dalga vericileri (Scalar  Wave Transmitter),  Zero Time Reference Generator ( sıfır zaman Jeneratörü), Devirli manyetik etki alanları (Scalar EM Wave), Resonant Gravity Field Coil (Çekimsel rezonans alanı bobinleri), özel sarımlı bobin sistemleri (Caduceus Coil, Smith Coil, Tesla Coil), uçan elektrogravitik diskler, kristal prizma fiziği (Crystal prism Technic)...vb. gibi bir çok teknik düzeneklerden ve sistemlerden bahsedilmektedir. Şimdi burda dikkatimi çeken ve tüm bu sözde sistemleri olası kılan şey tüm bu teknik sistemlerin temel mantığının ZAMAN'ın bir DALGA YAPISI olduğu kuramına dayandırılmış olmasıdır.Tüm bu  bilimsellik havası verilen spekülatif teknik sistemler Zamanın Dalga Teorisi çerçevesinde anlam kazanmakta ve bir noktaya dek geçerlilik arzetmektedir.Fakat speküle edilen bu teknik donanımların hatta Philadelphia deneyi ve Montauk Projesi  teknolojisi bünyesinde ele alınan bu  teknolojik bakış açısının doğru yada yanlış olduğu ayrıca tartışılabilir bir konudur.

Burda ifade ettiğim ve sizlere sunduğum kaynakların daha bir çoğunu sıralayıp önünüze koyabilirim ama bunu yaparsam zaman yolculuğu konusu evdeki bir vidon turşunuza döner.Sonuçta espiritüel olarak sizi gülümsetmek adına diyebilirimki ne siz okuduğunuzdan bir şey anlarsınız ne de ben anlatmak istediğimi anlatmış olurum.Sonuçta  daha fazla irdelemelere girerek konuyu can sıkıcı ve anlaşılmaz bir hale getirmek istemem.Benim burda sizlere vermek istediğim şey kuramsal ve teknik olarak hangi çerçeveden ''time travel'' kavramına  bakmanız gerektiği konusunda bir kanaat vermektir.

 << Quantum fluctuations - Scalar field  -Time/Space metric -Gravitational waves  >> Genel bir çerçevede zaman yolculuğu bünyesinde  speküle edilen  tüm bu kavramlar zaten bilimsel düzeyde de incelenen ve araştırılan konulardır.Fakat akademik konsept çerçevesinde bu kavramlara yada olgulara ilişkin olarak 'zaman yolculuğu' gibi bir anlayışın gündeme gelmesi yada bu yönde teknik sistemlerin kurgulanması henüz söz konusu değildir.

                                                                                                                                                                                                                   Çetin BAL- 30.06.2004 / Denizli

 

 

 

             Time Travel -Wormhole

Makale

 

 

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM: +90  05366063183 - Turkiye / Denizli