Nazi Almanyası  V 2 Roketleri

1.      vergeltungswaffezwei.. intikam silahı 2.. alman'ların 1944-45'te kullandığı saldırı roketi..scud 'in öncülerinden..

2.      vergelten : karşılık vermek, mukabele etmek
waffe : silah

Hitler'in ölümcül  V 2 silahı. menzili uygun yerden atılırsa londra'ya dek uzanabilen bir roketti. Dönemi için bu silahı fiilen kullanan Hitler'den başka diğer devletler silahın hayalini bile kuramıyordu. keşif fotoğraflarında gördükleri bazı roketlerin fonksiyonel olmadıklarını, maket olduklarını düşünüyorlardı. Silah orta Almanya'daki bir kasaba olan nordhausen kasabasında, bir madenden genişletilmiş yeraltı tesisinde üretiliyordu. Gestapo tesisin inşası ve v2 üretimi için binlerce savaş esirini akıl almaz şartlarda çalıştırdı. Üzeri genelde dama tahtası gibi kırmızı beyaz boyanırdı. Menzili 300 km. idi. fiziken 14 m uzunluğunda, 1.5 metre çapındaydı. Tarihte ilk kez sıvı yakıtla çalışıyordu. Nerede ise tamamen kör bir silahtır. Koskoca Londra şehrini bile bulduramayanları çok olmuştur. Tamamen manuel hesaplar ve açılandırma ile, yere dik rampalardan atılırdı. Ancak rokette o dönem için başka bir devrim olan 1 dakikalık radyo kontrolü vardır. Kalkıştan sonra yaklaşık 1 dakikalık süre boyunca roket karadan belli miktarda yönlendirilebilirdi. Günümüz balistik roketlerinin atası olarak bilinmesi aslen en çok bu özelliğindendir. Guided missile uygulaması sayılır.

 Yanında duranlar bunun uçabilen birşey olduğuna bile ihtimal vermezdi. Ağırlığının çok büyük kısmı yakıttı, kalkışı yavaştı, yakıt tüketildikçe hızlanır, az miktarda savaş başlığı taşıyabilirdi. O yüzden de içindeki yakıt tamamen bitmeden patlayacak menzillerden atılırdı. Ayda yaklaşık 600 adet üretilebiliyordu. V2'ler seri üretilebildikleri tarihten itibaren yaklaşık 8 ay boyunca müttefik hedeflere ölüm kustular. Aslında bu dönemde Alman anakarası üzerinde bile hava hakimiyeti müttefiklerce ele geçirilmişti. Silahı durduramadıklarından, silahın üretimini durduracak bombardımanlar planladılar. Ancak nerede üretildiğini dahi bilmiyorlardı. İstihbarat servislerinden gelen raporlara göre roketin tasarımcı ve üretici beyin takımının saklandığı kasabaları vurmaya çalıştılar. V2'ler gezici rampalardan atılabiliyordu. Bu da roketleri kalkmadan vurmalarını tesadüflere bırakıyordu. Bu anlamda v2'yi de, üretimini de durduramadılar.

                                     
Savaşın sonlarında Amerikalı askerler silahın üretildiği nordhausen kasabasına girdiler. Çok ciddi bir direniş ile karşılaştılar. Oysa burasını da işgal edilecek sıradan bir alman kasabası sanıyorlardı. Kasabaya girip, yeraltına inşa edilen tesisi bulduklarında, gözlerine inanamadıkları teknoloji ile karşılaştılar. 10 yıl sonraki teknoloji hemen önlerinde duruyordu. üretimde kullanılan esir köle işcilerden sağ bulduklarını kurtardılar ve v2 ile ilgili her döküman, bitmiş roket ve parçayı Amerika'ya taşıdılar. Bu miktar binlerce tona varıyordu.
Roketin ve v2'nin babası alman mühendis Wernher von braun'u  da başka bir yerde ele geçirdiler. Onu da Amerika'ya götürüp kendi roket programlarını başlattılar. Ele geçirildiğinde von braun'un sol kolu kırıktı ve alçıdaydı.
V1 ve v2 gibi fonksiyonel başarılar üreten nazi roket programı bir askeri fiyaskodur. Almanlar roket programına milyarlarca mark yatırdılar. Hem de sıkışık savaş ekonomisi esnasında. Ancak roketlerinden askeri anlamda, silah olarak, kesinlikle savaşın kaderini değiştirecek verimli sonuçlar alamadılar. V2, ileriki uzay ve balistik roket programlarına yapılmış bir yatırım olarak havacılık tarihinde yerini aldı.
Amerikalılar savaştan 10 yıl kadar sonra bile v2'nin temel alındığı yeni roketler ile uğraşıyordu. Wernher von braun ise aslında en başından beri hayali olan şeyin, uzay yolculuğunun peşine Amerika hesabına düştü. İlk başarılı fırlatmayı sağlayan atlas roketini dizayn etti.

   
 
 

V-2 Roket bombası

          Profesör V. von Braun tarafından projesi yapılmıştır. Tam boyu:14 m.Üstvani gövde kısmının kutru:1.70 m. Dümen kısmında kutur:3.55    m. Patlayıcı madde bölmesi boyu:1.80 m. Otomatik pilotaj aletlerinin bulunduğu kısmın boyu: 1.42 m.Yakıt deposu kısmının boyu:6.20 m. Ventüri de dahil olmak üzere motor kısmının tulü:4.45 m.Gövde kısmının nihayetinde dört tane geniş dümen mevcuttur.Yakıtıyle beraber ağırlığı: 13 tondur.Cer kuvveti: 27 tondur.Yakıt bittiği anda sür’ati 5600 km/saat.Cer kuvveti:31.3 tondur.Atılışıyle yere çarpışı arasında geçen zaman; 5 dakikadır. V2 nin motorunda kullanılan yakıt, etil alkoldur.Etil alkol için  eksoz  sür’atinin teorik azami değeri: 4180 m/saniyedir.Yakıt olarak hidrojen, metan, petrol benzin kullanılabilir.Bunlardan hidrojen için teorik sür’at: 5170 m/saniyedir.Nitrogliserin ve nitroselülozun eksoz hızları ise alkolünkinden daha azdır.Alkolun pratik eksoz sür’ati 2000-2500 m/saniye dir.

                            

Alkolün yakılması için  lüzumlu oksijen – 183 derece ila –152derece  arasında bir  ısısal durumda  bulunur.Alkolün tam yanması için ağırlığının iki misli oksijene ihtiyaç vardır.Petrol için 3, hidrojen için 8 misli oksijene ihtiyaç olduğunu burada kaydedelim.Bu sebeple alkol kullanılması ile oksijen depolarının hacmi küçültülmüş olur; bu kazanç eksoz sür’ati tezayüdünden daha kıymetlidir.

Yakıtlar hafif depolarda bulunur, yanma odasına tazyikli (basınçlı) pompa ile sevkedilir.

Küçük roketlerde; depoda atıl gazlar bulundurmak suretiyle   yüksek tazyik temini mümkündür.Bu gazlar azot veya karbon dioksit olabilir. Büyük roketlerde mahzur(sorun) depo cidarlarının tazyike dayanabilmesi meselesidir.

V2 nin yakıt depoları üstüvane şeklindedir; alüminyumdan mamul olup iki tanedir. Beherin hacmi 4.5 metreküptür.Pompalara yardım etmek için depolar 1.4 atmosfer tazyik altındadır.5200kg. oksijen ve 3500 kg. alkol taşırlar.Bundan başka 181 kg. yardımcı yakıt bulunur.Etil alkol % 75 konsantrasiyonlu sulandırılmış bir mahlül halindedir.Ön depoda bulunur.

Alkolün % 5 i soğutmada zayi olur.Pompa randımanlarının yüksek olacağı söylenebilir.Az bir zaman fasılasında büyük hacimlerdeki mayilerin tazyikini yüksek değerlere çıkartacak şekilde imal olunmuşlardır.

Bu pompaları tahrik eden türbinin takatı; anide azamiye çıkacağı için mukavemet bakımından çok müşkülat vardır.Buna mukabil işlemesi 72 saniye içindir.Türbinin kutru: 0.47 m.Debisi: 890 kg/saniye dır.

İç tazyiki: 23 kg/cm2.Yakıt pompaları santrifüj olup, dönen aksamı oldukça hafiftir.İyi dengelendikleri için kolayca yüksek sür’atlere çıkabilirler.Oksijen pompasının çark kutru: 268 metredir.5000 adedi devirde debisi: 73 kg/saniye, takati: 320 B. dir.Basma tazyiki: 26 kg/cm2 dır.

Alkol pompasının  çark kutru: 292 m/m ; 5000 adedi devirde debisi:57 kg/saniye; takati 360 B. Basma tazyiki 26 kg/cm2 dır.

Pompanın yanındaki yumurta biçimi bir depoda konsantre hidrojen peroksit ve daha küçük bir depoda Calcium permanganat bulunur.

Bu iki yakıt tazyik altındadır.Küçük bir jenaratörde birleştirildikleri taktirde kızgın buhar hasıl ederler, bu buhar; türbini tahrik eder.Buhar dirsekli bir boru ile nakledilir.Cam ipliğiyle gayet iyi tecrit edilmiştir.

Türbin 5000 adedi devirde 680 B.lik takat verebilirYakıt, yanma odasına küre şeklindeki ön kısımdan 18 bakır emme borusuyle girer.Bu  borular inbisata müsaaede edecek şekilde vazedilmiştir.

Ayni merkezli  iki daire üzerine sıralanmış olan bu boruların altısı iç, on ikisi dış daire üzerindedir.Her emme borusunun yanma hücresine açılan ucu konvekstir.Yakıt keskin kenarlı; 12 delikten püskürtülür.Yanma odası içine; yakıt püskürtülmesi bir veya birkaç noktaya müteveccihtir, bu şekilde merkezi yanma noktası temin edilmiş olur.

Oksijen alkolle çevrili olur.Bu hal yanma odası cidarlarının yanmasına mani olabilir.Cıdarlar çelik ve 65 m/m kalınlıktadır.Motor kısmının tam ağırlığı: 1012 kg.dır.Yanma odası ve ventüri borusu şeklindeki eksoz kanalı çift cidarlı olup bu suretle soğutma temin edilmiştir.

Depodan alkol emilir.Motor etrafındaki soğutma halkasında cereyan ettirilir.Ayrıca az miktarda alkol, ufak delikler vasıtasiyle ventüriye alınarak iç cıdar soğutulur.V2  roket bombasının gövdesi kaburgalı ve boylama kirişli bir inşaattır.Üzeri çelik saçla kaplıdır.Gövde ağırlığı 1750 kg. dır.Burun kısmında 970 kg. yüksek infilak maddesi bulunur.Madde Amatoldur.TNT ve ammonium Nitrate dır.Bu kısım mahruti olup 6 m/m Hararete de mukavimdir, zira havanın delki dolayısıyla sıcaklık 600 dereceye yükselebilir. 

Burun kısmının arkasındaki bölmede radyo, yalpa, dönüş ve ufuk  gyroları bulunur; aynı kısımda elektrik potansiyometreleri de vardır; yine bu bölmede azot gazı deposu mevcuttur.Vazifesi, depolardan yakıt çekildikçe tedricen sevkolunarak depo tazyikinin düşmemesini temindir.Bombaya kumanda eden  ekipmanın ağırlığı  294 kg. dır.Kumanda bölmesinden sonra alkol deposu, mayi oksijen deposu, türbin, pompa ve roket motorunu haiz bölmeler vardır.Uçuşun kumandası dümenlerin müteharrik kısımları ile ve eksoz cereyanı üzerine konan vanaların ayariyle temin edilir.Bu vanalar yüksek sıcaklığa dayanabilmek için  grafitten yapılmıştır.Her iki mekanizma elektro hidrolik servolarla hareket eder.Bu tarz alkol musluklarında da kullanılır.

Roket  kendi takatiyle ve şakuli olarak uçar.Bunun için türbin hareket ettirilir.Pompalar yakıt püskürür ve bomba havalanır.İlk şerare elektrikle temin edilir.Yanma şiddetlidir.Yanma mahsülü su buharı ve karbon dioksit gazları eksoz borusundan atılır.V2 nin yakıt sarfiyatı  125  kg/saniye dir.Yakıt depolara 12 dakikada doldurulabilir.

Başlığında bomba taşıyan V2 roketi hareketinden itibaren 70 saniye; tacilli bir hareketle şakuli olarak tırmanır.Bunu müteakip radyo ile veya barometrik bir tertiple  jiroskop ve dolayısıyla kontrol vanaları harekete geçer.Uçuş istikameti ufukla 45 derecelik bir yatay açı  teşkil edinceye kadar  roket yatar.

Muayyen bir noktaya varılıştan sonra yakıt kesilir.Bu duruş radyo kumandasıyla veya ayr mekanizmasiyle yapılabilir.Roket kendi momentumuyla hareketine devam eder.Bu noktada ağırlığı 4 ton, tacili 8 g. Ve takati 800000 B.dir.Müteakiben muayyen bir zaviye ile atılan mermi gibi mahrekine devam eder.

V2 roket menzili 320 km. dir.Arz sathından 96 km.irtifaa kadar yükseldiği ve yere vardığı anda 3000km/saat lik bir sür’ate malik olduğu söylenebilir.Roket yükseldikçe  ağırlığı azalır, cer kuvveti sabit olacağından tacili artacaktır.Diğer taraftan, havanın kesafeti  irtifayla değişir.Havanın mukavemeti azalır, tacil( hızlanma etkisi) daha da artar.Şakuli atılışı; kesif (yoğun)hava tabakalarını en kısa mahrekle ( en kısa yoldan)  geçmek  içindir.Roketin atılışında, oksijen doldurulması  son ameliyeyi  teşkil etmelidir, zira bir dakika da 2 kg. oksijen tabahhur ederek zayi olur.

Atılışta  yakıt vanaları açıktır, roket şakülü (dikey) durduğu için saniyede 9 kg. kadar yakıt yanma odasına sızar.Bir iki saniyede bunların yanışı kontrol edilir.Ve yardımcı yakıt vanaları açılır.Türbin üç saniyede azami süratini alır.Fazlaca yakıt, depoya geçer.Cer kuvveti artar ve roket havalanır.Ateşleme ile tam cer kuvveti  elde edilmesi arasında  7 ila 10 saniye zaman geçer.

V2 Roket Motoru

© 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye / Denizli 

 Ana Sayfa ·  Index·  UFO Galerisi     E-Mail       Roket bilimi

 Time Travel Technology   UFO Technology   Kuantum Fiziği    Astronomy