Time Travel Research © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli

Karşıt Çekim (Anti gravitasyon ) Araştırmaları:

 

-Prof.Seiki tarafından geliştirilen ve elektromanyetik sevk  yöntemiyle çekimin yenilmesinde başarı gösteren aracın şematik diyağramı-

Çetin Bal: Öncelikle Anti-gravite denildiğinde bilim dünyasındaki genel kanı; yerçekimi alanının tıpkı bir elektriksel alanlar benzeri bir alan olduğu ve buna bağlı olarak yerçekimi alanının zıttı bir antiçekim alanı yaratılabileceği ve bir uzay aracının Antiçekim alanları üstünde uzaya doğru yükselebileceği varsayımıdır. Ben kendi görüşlerimi zaman yolculuğu adı altında web sayfamın diğer bölümlerinde ifade ettim. Fakat yinelemek gerekirse kısaca yerçekiminin zıttı bir antiçekimden ziyade  uzayın vakum enerjisi düzeyinde etkinlik gösteren yerçekimsel uzay/zaman geometrodinamiğini etkileyerek yerçekimsiz nötür alanlar oluşturabiliriz. Fakat bu nötür alanlar bir anti yerçekimi olarak yorumlanamaz. Bu anlamda bir  Antigravitasyonel alan gücü' nden bahsedemeyiz  ama uzayın dokusal enerjisine ( ether ) mukavemet eden elektriksel ve elektrostatiksel karıştırılmış döner alan etkileri denebilecek yüksek potansiyelli elektriksel alan gerilimi etkileri ile bir aracı bu tür görünmeyen alanlar boyunca yerden havaya yükseltmek olasıdır yani mümkündür.Ama bu alan etkilerine bakarak bu alanlara antigravite alanı demek kanımca yanlış bir tanımlama olur. Ki burda bilinen anlamda bir 'ether' dokusunun varolduğu kanaatini de taşımıyorum.

Buna daha çok 'vakumsal enerji havuzu' desek bence daha doğru olur.Bazı elektronik sistemler vasıtasıyla vakumsal enerji alanı içindeki elektromanyetik akışı ve yoğunluğu yeniden kendimize göre düzenlediğimizde yerçekimi alanını bozarak  geçici bir süreliğine de olsa iptal edebiliriz.Çünkü yerçekimsel etki vakumsal enerji alanları boyunca kendi  etkisini parçacıklar ve cisimler üzerinde gösterir.Yani yerçekimi kuvveti vakum dalgaları aracılığıyla kendisini hissettirir.Ve uzay/zamanın geometrik dokusuda bu dalgalanmalar içinde bir anlam bulur.Yani varolabilir.Yerçekimi benim kendi bulgularıma göre elektromanyetik enerji gücünün kendisini uzay ve zaman içinde farklı bir faz düzeyinde ifade etmesinden başka bir şey değildir.Ki bu da yine Einstein' ın Birleşik Alanlar Kuramına kadar uzanan kuantumsal ve genel göreceliksel  bir formüller dünyasına bizi götürmektedir.Bu sezgisel açılımlar bizi solucan delikleri kuramlarına ''warp hızı'' anlayışına ve hatta uzay/zaman bükülmesi tekniğinden  zamanda yolculuk teknolojisine kadar uzanan  bir kavramlar silsilesine doğru  bizi taşımaktadır.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Çekim araştırmaları ve kozmik enerji sevk ve idaresinin 'ether' görüşleri açısı altında varoluşu sorunu ile meşgul olan mühendisler, uzay yolculuğu uzmanları ve ilgilenen okuyucular bu yazıyı ve ilgili şekli dikkatle incelemelidirler.Prof. Seiki, bildirisinde, kendisiyle aynı üniversitede öğrenim görmüş olan eski Japon başbakanı Fukuda’ın araştırma yönünün ‘yeni enerjiler’ ile ilgili olduğunu desteklediğini açıkladı.

Seiki’ nin kitabı ‘‘Rölativite Ötesi’’ ( Ultra Relativity ) adından da anlaşılacağı üzere, Einstein ‘ın Rölativite Teorisi’ni aşıyor ve onu daha geniş açılara ulaştırıyor.Kitap, ilgili komite tarfından ciddi şekilde bir Nobel ödülü Materyali olarak göz önüne alınabilmesi için 14 nüsha olarak talep edilmektedir.Kitabının 151’inci sayfasında George Adamski’nin bir UFO fotoğrafını, keza kendisinin, küre biçimindeki üç kondansatör ile çalışan deney aracı ile bir paralellik olarak ortaya koyuyor.Prof. Seiki, sadece bilim adamı ve tekniker olmayıp, aynı zamanda duru düşünceli bir filozoftur da.

Amerika’da öğrenim görmüş olan ve halen (1979) Tokyo’da yaşayan ve Seiki ile birlikte çalışan bir diğer Japon bilim adamı  da   Dr. Chang Won Cho’ dur.Her iki bilim adamı, Amerikalılar’da ve Avrupalılar’da  eksik olan bir ortak özelliğe sahptirler: Onlar ruhsallığı kabul etmektedirler!

 Halihazırda çekim kontrolünde birbirlerine oldukça benzer üç yeni matematik model vardır: Biri Japonya dan, biri Yeni Zelanda’dan (İngiltere ile birlikte) ve diğeri Almanya’dan ( Dr. W. Fragner ). Bu araştırmacıların hepsi UFOları ciddiye alıyorlar ve sayısız gözlemleri ve elektromanyetik etkileri kendi bulguları ile ilişkili görüyorlar.

Japon adası Shikoku’ nun güneyinde, otomobil ile Hiroshima2dan birkaç saatlik uzakta, 65 000 nüfuslu Uwajima kenti bulunur.Orada, ‘ Rölativite Ötesinin Prensipleri’  ( Die Prinzipien der Ultra Relativitat ) adlı, 1972 de yayımlanmış olan ve tüm dünyada bilimsel olarak yetişmiş UFO araştırmacıları tarafından büyük bir dikkatle incelenen çığır açan kitabın yazarı, Profesör Shinicki Seiki, kendi özel Gravitasyon Araştırmaları Laboratuarında, resmi talep olmaksızın yaklaşık 900 kişilik yerli halkın desteği ile ‘Çekimin Yenilmesi’ nde çalışmalarda bulunmaktadır. Zamanda Yolculuk © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli

 << Araştırmalarımın başlangıç aşamasında okul fizikçileri hangi izleri takip ettiğimi anlayamıyorlardı,>> diye yazıyor Prof. Seiki ve şöyle devam ediyor, << bizim teknolojimiz sadece alışılmış olduğu üzere elektronik değil, fakat tachyonik’tir    de.>>   [  Tachyon Teknolojisi, Prof.Feinberg’in bir teorisine göre, ışık hızının  üzerinde giden partiküllerin varlığı üzerinedir.] Zamanda Yolculuk © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli

 Seiki , elektronik bileşenlerle, Ferit –mıknatıslarla ve Baryum- Stronsiyum-Titanat’ lar ile ve ilk kez kısa bir zaman önce  Fairchild adlı Amerikan firması tarafından geliştirilmiş olan modern yarı iletken  bobinler ile çalışıyor.( Şimdi hayatta olmayan  Dr.Wernher von Braun bu Amerikan firmasının ikinci başkanı idi ve ölümünden önce bir Japonya seyahatında Prof. Seiki ile bizzat tanışmıştı ) NMR fenomeni ( manyetik çekirdek rezonansı ) belirli rezonan frekansları vasıtasıyla, Prof. Seiki tarafından kullanılan materyaller, ona bir ‘Negatif Rezonans –Osilatörü’ nün yapımını, sadece elektrik enerjisi  ile sessiz olarak yerden havalanma durumunda olan bir modeli gerçekleştirmesini sağladı.Ve artık yeraltında inşa edilecek ve gravitasyon kontrolünde sonuca gidici bir adım olarak işlev görecek olan, bir üç fazlı jenaratör düzeni’nin hazırlanması düşünülebilmektedir.111 Khz.’ lik  frekanslardaki başarılı çalışmalara son verilmiş ve bu konudaki dökümantasyon Japonca olarak yayımlanmıştır.Prof. Seiki şöyle demektedir: << Artık gravitasyon kontrolü imkanı konusuna eğilen ve bunu kabül eden bilim adamlarının sayıları çok az değildir.>>  

 Araştırmalarını Amerikalılar'ın bu konudaki faaliyetlerine göre düzenlemiş ve bunu geliştirmiş olan bir diğer bilim adamı da Tokyo' dan Dr. Hideo Uchida'dır. Dr.Uchida elektriksel alanın indüksiyon etkileri üzerinde çalışmaktadır. ve bunu E.F.I.E. (electric field  induction effect) kısaltmasıyla tanımlamıştır.

Dr. Uchida şöyle demektedir:  << Ben bu araştırmayı ilk olarak Bay F. Fujiwara’ dan devraldım ve daha sonra başka deneylerde yaptım ve değişken akım frekansının kullanımı altında, iyon rüzgarı vasıtasıyla , sadece ilişkilendirilmiş kondansatörlerden  oluşturulabilecek çok yüksek kuvvette bir hareket ettirici güç olduğunu ortaya çıkardım...>> Zamanda Yolculuk © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli

2. Dünya savaşı sırasında Japonya’da,  bir manyetik alanın yardımı olmaksızın mikro dalgaların bir diyot ve yüksek gerilimli doğru akım yardımı ile meydana getirilmesi üzerine bir araştırma raporunu okumuştum.Uçan dairelerin elektromanyetik dalgaların enerjisi ile sevkediliyor olmaları tamamiyle mümkündür, ki bu prensip üzerine inşa edilmek suretiyle sadce uçan daire şeklinde araçlar değil, fakat dünyamızda son derece sayıda gözlemlenmiş dünya- dışı kökenli ve hatırı sayılır bir heyacana neden olan tartışmalı UFOlar’ın sahip olduklarından daha değişik formlarda uçan araçlarda geliştirilebilir.

 

Elektro-Gravitik Bilimi ve Öncü Çalışmalar

 

Bir    uzay gemisinin, elektrostatik bir karşıt -çekim enerji kaynağı ile sevkedilmesi hiçde bilim-kurgu alanına ait bir düşünce değildir.Amerika’ daki en azından 15 elektronik ve uzay gemisi yapım şirketinin yanısıra, Sovyetler ile diğer ülkelerdeki laboratuarlar, faal olarak, ancak belki de gizliden gizliye, bu konuda araştırmalar yürütmekte ve ümit verici sonuçlar almaktadırlar. Zam

Anlaşıldığına göre, karşıt-çekim alanında yürütülmekte  olan araştırma projelerinden bazıları 40 yıldan daha eski olup, bu projelerde , çelik ve baryum gibi ağır metallerin dahi  bu çalışmaların sonucunda ağırlıksız duruma getirilebileceği ortaya konulmuştur. Bu, gelecek için vaat dolu bir ihtimal olabilir.Ağır metallerin ağırlığının elektrostatik bir alan içerisinde ortadan kaldırılması halinde, uzay gemilerinin gövdelerinin yapımında,  pahalı olan ve nadir bulunan, son derece hafif metaller   ile alaşımların kullanılması da  gerekmeyebilir. Amerikalı gazeteciye göre , bazı metallerin ağırlığı, deney metallerini ‘enerjik duruma getirme’  işlemi ile, yüzde otuz oranında azaltılmıştır..  ‘Gravitik izotoplar’ denilen bazı materyallerin, öteki deneysel materyallere oranla, ağırlıksız bir duruma  daha kolaylıkla getirilebildikleri saptanmıştır. Zamanda Yolculuk

Amerikalı bilim adamları, 60 cm. çapındaki, disk biçimindeki araçları, sınırlı bir yörünge üzerinde, saniyede 6 metrelik bir hızla deneysel uçuşlara tabi tutmuşlardır.Bu deneyler sırasında, -- gerçekte iki levhadan meydana gelmiş-- elektriki bir kondansatörden oluşan diski, 50 kilovolt’luk bir elektriki güç ve tam 50 watt’ lık sabit bir güç girişi ile yüklemişlerdir.90 cm. çapında olan  ve 150 kilovolt ile yüklenen daha büyük diskler ise öylesine hızlı ve etkileyici bir yörünge uçuşu yapmışlardır ki, bu deneylerden alınan tüm sonuçlar gizli tutulmuştur. Zam

 

Hatta, bu diskler bir vakum içerisinde hareket ettirildiklerinde daha da etkileyici sonuçlar alınmıştır.Bu sonuçlar, UFOlar’ ın, havasız uzayda atmosferimizdekine nazaran daha da hızlı seyredebilecekleri hususuna işaret ediyor olabilir.

 

        

Şimdiye kadar elektrostatik karşıt- çekim araştırmalarından alınan en önemli sonuç, bu çalışmalardaki temel faktörün, söz konusu diskin iki levhalı bir elektriki kondansatör şeklinde inşa edilmesi zorunluluğu olduğuna ilişkindir.UFOloglar bazı UFO fotoğraflarında (Örneğin, Adamski'nin çektiği), aracın altında görülen üç metalik kürenin gerçekte elektriki kondansatörler olduklarını ve bunların, disk biçimindeki bu Öncü-UFOnun bir süre için sevkedilmesini sağlayacak şekilde Anagemi’den elektrostatik enerjiyle yüklendiklerini açıklamaktadırlar.Bir Amerikan firması bir zamanlar yüksek voltajlı bir potansiyelin ürettiği iyon emisyonları vasıtasıyla disk biçimli  bir aracı sevk ettiklerini açıklamıştı.

 

 

                  

Sovyetler’deki çalışmalara gelince, İsveçli gazeteci  Eugen Semitjov, Stockholm’ da yayımlanan Aftonbladet gazetesinde çıkan bir yazısında, Sovyet Bilimler Akademisi’nce uzay gemileri için geliştirilen, ‘Mekanik Akselatör’ adındaki deneysel bir sevk etme yönteminden söz etmektedir.Mekanik akselatör, merkezkaç ile gravitasyon güçlerini birleştirmektedir. Deneylerde kullanılan ‘döner küre’ nin her empülsden sonra, iki misline çıkan bir enerji hızına ulaştığı belirtilmektedir.Sovyet bilim adamları, 20 empülsden sonra ‘küre’ ye ivme kazandırmak için gerekli olan orijinal enerjiden daha fazla enerjinin tezahür ettiğine tanık olmuşlar ve hayretler içerisinde kalmışlardır! Belirtildiğine göre, tam olarak geliştirildiği taktirde, bu yöntemle çalışan bir aracın büyük ağırlıkları havalandırması ve kendi gravitasyon alanını etkisiz kılması mümkün olabilecektir. Ayrıca  aynı araç, havada  öylece asılı kalabilecek  ve belki  de ışık hızının ötesindeki inanılmaz hızlarda seyredebilecektir.

   
 
     
     

 

 Zamanda Yolculuk © 2005 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli

 Kaynak: ''Dünya Yapısı Uçan Daireler'' Bilim Araştırma Merkezi yayınları./

 Prof. Seiki  ‘‘Rölativite Ötesi’’ ( Ultra Relativity )

 

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998  Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 - Turkiye / Denizli 

Ana Sayfa /Index /Roket bilimi / E-Mail /Astronomy 

Time Travel Technology /UFO Galerisi /UFO Technology/

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy)  /