Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli 

VİMANA  Tarih Öncesi Uzay Araçları:

Tarih Öncesi Uzay Araçları (e-kitap pdf)

Vimana=gökyüzünde uçan araçların ortak adı.


Tarih Öncesi Uzay Araçları

ÖNSÖZ


«Güneş altında yeni birşey yoktur.»

Bu söz, bir mükemmel yapı haline getirilmiş Fizik Dünya üzerinde, şimdiki beşeriyetin bulacağı, keşfedeceği, çözeceği herşey ve her sorunun, yüzbinlerce yıldır yeryüzünden gelip geçen çeşitli uygarlıklar tarafından da çeşitli şekillerde bulunmuş ve halledilmiş olduğunun güzel bir ifadesidir. Şimdiki teknik uygarlığımızın daha birçok yüzyıllar sonra bulabileceği yenilik ve buluşlar, çok öncelerden olanca geliştirilmiş halde kullanılmışlardır. Sözgelimi, ilkel aerodinamik yasalarına bağlı olan uçak ve uçuş teknikleri, bizim tekniğimizin derecesinin bir İfadesidir.

«Güneş altında yeni olmayan birşey de yoktur.» . Bu söz ise, üstteki ilk söz ile çelişiktir, ne var ki aşağıda yapılacak yorum bu çelişkiyi ortadan kaldıracaktır. Dünya üzerinden çeşitli çok yüksek uygarlıklar geçtiği için, onlar şimdiki geri maddî uygarlığımızın çok çok fevkinde teknik ve bilimlere ulaşmışlardır. Bizim uygarlığımızın keşfedeceği hiçbir şey, dünya için yeni olmayacaktır. Fakat, bizim uygarlığımızın bulacağı herşey, bu uygarlık beşeriyeti için yeni ve ilk olacaktır.
«Güneş altında herşey yeni ve eskidir.» Belirli bir evrim ve şuur düzeyine yükselen varlıklar için, bu evrim seviyesinin kapsadığı herşey eskidir, fakat o evrim ve şuur seviyesine henüz yükselmemiş ve yükselme yolundaki varlıklar için ise, ilk gördükleri ve keşfettikleri şeyler yenidir.

1 nci Baskı: Mart 1980
Dizgi-Baskı; Işık Matbaası
Kapak Baskı: Coşkun Matbaası
Cilt Yapımı: Kardeşler Ciltevi


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
VİMANALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a — Uzakdoğu'da, Kadim Vimana Araçları
b — Vimanalar ve Çeşitli Amaçlara Ait Tipleri
c — Sanskrîtçe Metindeki, Vimana Teknik Bilgileri
d — Vimanalar Hakkında, Damken - Kanjilal Diyalogu

2. BÖLÜM
ATLANTİ3 UYGARLIĞININ VİMANALARI
a — Atlantis Vimanaian ve Genel Performans
b — Nasa Yetkilisi ve UFO Uçuş Tekniği
c — Atlantis Vimanaian ve Bir Kanıt
d — Atlantis'in İyilik Güçlen ve Vimanaian
e — Atlantis Vimanaian ve Güç Kaynakları

3. BÖLÜM
TARİHÖNCESİ HİNT VİMANALARI
a — Eterik Güc'le Çalışan Hint Vimanaian
b — 'Rarnayana Destanı'nda Vimana Araçları
c — Mahabharata. Destanı'nda Vimana Araçları
d — Samarangana Sutradhara'da Vimana Araçları

4. BÖLÜM
VİMANALAR VE İŞLEYİŞ PRENSİPLERİ
q — Vimanalar ve Yaşam-Gücü ile Şevkleri
b — Vimanalar ve Ses-Gücü ile Şevkleri

5. BÖLÜM
VİMANALAR VE SİLAH DONATIMLARI
a — Vimanalar ve Olağanüstü Silahlan
b — Vimanalar ve Bazı Silah Türleri
 

 Ana Sayfa ·  Index·  UFO Galerisi    E-Mail       Roket bilimi 

                       UFO Technology   Kuantum Fiziği    Kuantum Teleportation