1903 yılında Rus fizikçi Konstantin Tsiolkovsky, yıldızlar arası yolculuğun karşısındaki büyük engeli keşfetti: Bir roketin ulaşabileceği en yüksek hız, eksozundan çıkan gazın hızının iki katıyla sınırlıydı.Uzay mekiği, eksoz gazını saniyede beş kilometreden daha yavaş bir hızla püskürttüğünden, yukarıdaki hesap uyarınca saniyede 10 Km hızdan  fazlasına ulaşamaz.Bu hızla da Güneş'in en yakın komşusu olan Alfa Centauri'ye ulaşmak 120.000 yılını alır.Bu yıldıza bir insan ömrü içinde varabilmek için, günümüzde kullanılan hidrojen ve kerosen (gaz yağı) gibi yakıtların sağlayabileceğinden 300 kat daha hızlı seyretmek zorunda.Bu durumda Robert Frisbee, nükleer tepkimelerin muazzam enerjisine başvurulmasını öneriyor ki, bunun için üç farklı yol var: 1- Nükleer Fisyon  2- Nükleer Füzyon 3- Karşıt Madde (Anti Madde ) Tepkimesi .

               

Fakat tüm bunları sağlasakta sıradan roketler, hatta bu karşıt madde roketlerinin ortak sorunu, her  Mercury, Gemini, Apollo aracıyla, her uzay mekiğinin fırlatılışında ortaya çıktı: Uzay aracı itki sağlayacak yakıtın kütlesi yanında cüceleşiyor ve sonunda roket itkisinin en büyük kısmı, kendi yakıtını yerden kaldırmak için harcanıyor.Bu ilkel yöntem dünya yörüngesine çıkış ya da Ay yüzeyine kısa bir yolculuk için kabül edilebilir. Ancak, bir çok uzay mühendisi,  başka yıldızlara yolculuk için, daha hafif daha kullanışlı, ürettikleri hız tüm roketlerinkini aşan hatta neredeyse ışık hızına yaklaşan yaratıcı itki sistemlerine gerek olduğu konusunda birleşiyor.Peki nasıl bir sevk sistemi bizi yıldızlara bir kaç dakikada ya da  bir kaç gün de taşıyabilir?

Yeni fizik anlayışı...

Ortalama uzaklığı 384 bin kilometre olan Ay’a geleneksel kimyasal yakıtlı roketle 3 günde ulaşabilmiştik. Yaklaşık 8 ışık dakikası uzaklıktaki Mars’a aylarca sürecek bir yolculuktan sonra varabiliriz. Ama bize aslında çok da uzak olmayan 500 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene aynı teknoloji ve hızla ulaşmamız 10 milyon yıl sürer. Yani yıldızlar arası yolculuk için sadece yeni teknolojiye değil yeni bir ‘fizik’e de ihtiyaç var. İşte ‘warp sürüşü’ gibi teoriler, bu arayışın ürünü…

 

Çetin BAL: ...Bilimin aydınlık yolunda ilerleyen ve yıldızlara yolculuğu içeren yeni sevk teknolojileri konusunda çalışma yapan bilim insanlarına öncelikle şunu ifade etmeliyim AY'a yolculuk insanların kendi gezen sistemlerinin dışındaki bir sisteme yaptıkları ilk yolculuktu.İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanyasında Werner Von Braun' un geliştirdiği  V2 roket teknolojisi, Amerikalıların savaştan sonra siyasi amaçlar doğrultusunda Ruslara karşı geliştirdikleri Saturn V  Roketinin ortaya çıkamasını sağlayan ana teknolojidir.

Roket resimlerinde de göreceğiniz ''etki ve tepki prensiplerince inşa edilen'' bu  roket motorları ile bu propulsion sistemleri ile ışık hızı ve ötesindeki hızlara ulaşmayı zorunlu kılan yıldızlar arası yolculuk hayallerimiz mümkün olmayacaktır.Sonsuz uzaydaki gezegen yüzeylerinde beliren her zeki yaşam formu kendilerini yıldızlara taşıyacak daha yenilikçi daha devrimci sevk sistemlerini geliştirmek zorundadırlar.Böyle mekanik, kaba ve hantal sistemlerle dev yakıt tanklarını  alkolle, hidrojenle ve benzeri sıvı yakıtlarla  doldurup  derin uzayda yol almaya çalışmak yüksek bir zekaya ve akla uygun olmayan sevk metodlarıdır.Hadi en iyimser şekliyle bir anti madde roketi inşa etsek dahi bu şekildeki tepkimel itim metodları ile yıldızlara kabül edilebilir bir sürede ulaşmak yine mümkün değildir.Bu roket teknolojileri ile AY'a Mars'a hatta yakın gezegenlere insanlı yolculuklar düzenlenebilir.Ama bu yolculular ilk  uzay yolculuğu deneyimi adına kabül edilebilir hayaller ve uğraşlardır.Fakat eğer yıldızlara yolculuk konusunda   yeni sevk sistemlerine  dair ciddi adımlar atmaktan söz edeceksek bunun için öncelikle Wormhole (solucan delikleri) ve Warpdrive teknolojileri konusunda çalışmalarda bulunmak gerekir.  

         

Yıldızlara yolculukta yeni sevk metotlarına açılan kapı; Einstein 'ın Birleşik Alan Teorisi -Genel Görecelik Kuramı ve bu kuramların Kuantum alan fiziği kuramlarıyla bağdaştırılması sonucunda ortaya çıkan  bükülüp -eğilebilir uzay ve zaman geometrodinaği anlayışıdır.Uzay- zamanı böyle eğip bükerek uzayın korkutucu karanlık ufkunu bir anda yarıp geçercesine bir adımda  atlamak için elektromanyetik alan sevki prensiplerine uygun kuantum elektrodinamiği esaslarına göre inşa edilecek bir tür elektromanyetik alan üreteci motorlarına ihtiyacımız olacaktır.Çünkü sonuçta uzay-zamanın geometrik dokusuda temelde elektromanyetik bir dokudur.Mesafe ve zaman dediğiniz şey elektromanyetik vakum havuzu tarafından yaratılan bir geometrik-boyutsal dokumadır.İşte bu elektromanyetik örgüsel dokumanın biçimi varoluşun boyutsal açılımınıda kendi içinde taşıyan örgüsel kodları taşır.

Her şeyi içine alan zaman ve uzay boyutları temelde bir dalga formu bir enerji dokusundan ibaret olan yapılardır.Uzaya bağlı zamanın özellikleri ve bu zaman boyutu üstündeki çalışmalarımız sayesinde ZAMAN' a egemen olabildiğimiz ölçüde uzayın boyutlarına, dolayısıyla uzay gemimizin hızına ve dolayısıyla uzaydaki sonsuz mesafelerede egemen olabiliriz.Öyleyse yıldızlara yolculuk teknolojisinde anahtar kelime ZAMAN dır.Öyleyse temelde uzak yıldızlarla aramızdaki dev mesafeleri bir anda atlayarak  sıfırlayabilmek  için bir uzay aracından çok bir zaman aracına bir zaman gemisine (zaman makinesine)  ihtiyacımız vardır.Mesafeleri yaratan ve hızı belirleyen şey ZAMAN dır.

Uzay dediğimiz matriks kendisini zaman denen bir dördüncü boyut içinde yayarak mevcut olur.Farklı zamansal çerceveler ve farklı çok uzak iki uzay noktası bir dördüncü boyutta yanayana bir adımlık mesafede yer alırlar.Üçüncü boyuttan bakıldığında iki uzak yıldız arasındaki milyonlarca ışık yıllık mesafeler bir dördüncü boyuttan bakıldığında ''avucumuza doğru baktığımızda'' baş parmağımız ile serçe parmağımız arasındaki mesafeden daha fazla değildirler.

Aslında yıldızlar arası mesafeleri bir anda atlamanın temel anahtarı uzayı büken bir Warp drive aracından çok ''zamanı büken'' ve kendi çevresindeki zaman akımlarına bağlanarak kendi zaman baloncuğunu esnetip gererek sıkıştırarak bir çeşit zamansal sapan etkisi( gravitasyonel asılım) yaratarak   uzaydaki ve zamandaki mesafeleri kat eden bir araç tipidir. İşte böyle bir araç tipiyle ışık hızıyla özdeş zaman akış hızını aşmak ve değiştirmek ve milyonlarca yılda alınabilecek mesafeler arasında bir anda yer değiştirmek mümkündür.

Sonuç olarak boyutları, zamanı ve mesafeleri aşmak için bilinen klasik roket motorlarından çok  yüksek yoğunluk ve yüksek frekans duvarlarını zorlayan elektromanyetik güç  alanları üreteçlerine yani tabir uygunsa motorlarına ihtiyacımız olacaktır.( Elektromanyetik alan motorları)

Bu kuantum elektrodinamiksel esaslara göre çalışacak motorlar bir çeşit << Çekimsel Dalga Motorları ( Gravity Wave Motor ) = UFO Motor >> olarakta adlandırılabilir.Böyle bir aracın aerodinamiksel  biçimi Saturn  roketi yada NASA nın roketleri gibi ucu sivri bir kalemden daha çok  fotoğraf karelerine yakalanan UFO resimlerindeki gibi   küresel bir topa ve dairesel bir diske bir fincan tabağına benzeyecektir.Aslında bu ilginç benzerliği göz önüne alarak UFO lar gelecekten bize doğru gelen ve  aradaki ''zamansal ve mekansal astronomik mesafeleri'' aşarak bir anda günümüz dünyasında materyalize olan yani beliren yıldız gemileridir demek bir açıdan olasıdır.

Saturn V  tipi Ay roketleri teknolojisi, henüz insanlığın 'yeni doğmuş bir bebek misali' uzay yolculuğu adına gözlerini ilk açtığı dönemlerin teknolojisini ifade etmektedir.

Uzayda yolculuk ve teknoloji deyince şu an için insanlık olarak bildiğimiz, hayal edebildiğimiz ve pratiktede kullanabildiğimiz sevk metodları  tepkili roketler ve jet motor sistemleridir.Yakın gelecekte sıvı yakıtla çalışan Jet motorlu - tepkili- motor sistemleri yerlerini tepkili  foton ve iyon roket ( jet ) sistemlerine bırakabilir.Sonuçta uzayda akım halindeki püsküren ve basınçla iten bir tepkimel hareket dinamiği söz konusudur.Tüm bunlar temelde Newton'un ortaya koyduğu tepki kanunlarına göre düşünülen uzayda yolculuk metodlarıdır.Oysaki artık evrene Einstein'ın Birleşik alanlar kuramı ve genel görecelik kuramlarının penceresinden bakarsak uzaydaki  iki farklı nokta arasındaki mesafeleri  çok daha farklı şekillerde aşabileceğimize dair bazı ön sezgiler elde edebiliriz.Artık uzay/zamanın boyutsal dokusunda yer alan  iki nokta arasında yol alabilmek için tepkimel roket motorlu sevk sistemleri yerine ''hareket etme kavramını doğuran'' - güç kaynağını -doğrudan uzay/zamanın boyutsal dokusuna yönelterek ve uzay zamanın kendisini sıkıştırıp esneterek ya da bükerek bir dördüncü boyut kavramınında dahil olduğu bir süreç içerisinde zaman, hız ve mekan olgularını kendimize göre denetleyerek uzay araçlarımızı iki farklı nokta arasında ışıktan daha hızlı bir şekilde nakletmenin yollarını düşünmüş olmamız gerekir...! ( Ç.B-2003 Temmuzu-)

   

   '' Dünya aklın beşiğidir, ama insan sonsuza kadar beşikte yaşayamaz''                

                                                                                                                               Konstantin E.Tsiolkovsky (1857 -1935)

                           

                             

                   

  Katı yakıtlı roketler    Roket Nedir?  
Satürn V Roketi   Apollo Ay yolculuğunda çekilen resimler
V-2 /A4 Roket Çizimleri
Vergeltungwaffe V2 (Aggregat A4)
Alman ( Nazi ) V2 Roketleri     Nazi V2 Roket
Roketlerin Ötesi      Ay'da insan-Apollo 11
MOTORLAR-2/ Jet itici gücünün ilkeleri    Nazi Roketleri: V2
Astronotik-uzay yolculuğu     V 2 Roketi
Antimadde ile yıldızlara yolculuk    Sıvı Yakıtlı Motorlar
Satürn 5 Roket Motoru  Satürn V Roket Motorları
Apollo-  Saturn V Museum   Saturn  Roket Motoru
ASTRONOTİK Roket bilimi    Satürn iç yapısı
Uzaya Yolculuk Bilimi    NASA:Satürn V resmi
Uzay Mekiği: Discovery      Satürn Montaj     
Apollo Expeditions to the Moon    FÜZELER        
Uzay Çağından Önce     Roketler   
Roket Teknolojisi    V-2 Füzeler
Tarihte İlk Füzeler    Roketlerin tarihsel gelişimi
Satürn V Roketi-2      Aya İniş
Satürn V Çizimi    Uzay İstasyonu
Turbojet sistemleri    Anti matter Rocket
Roket motorları      Nükleer Motorlar
SatürnV-Roketi        NASA
Roketin Tanımı   Satürn Roket Kademeleri
Satürn roketi    Alman V2 Roketi
Çetin Bal: Uzaya olan ilgim..
Atom Roketleri   Ay Modülü İç yapısı

      -------------------------------------------------------------------------------------------

   

                                      

Apollo Lunar Landing Mission - Apollo 11 flight path to the moon

                ....:::: Roket Motoru ::::.....    

     

 Interplanetary Travel

Futuristic Starships

 

How To Travel Faster Than Light -  November 2014 BBC Focus Magazine
 

Wormholes, warp drives and other ways to beat the cosmic speed limit

 

                       

Apollo Ay Programı..............   Roketlerin kısa gelişimi..................................
Saturn Roket Motoru............................. Uzayın Öncüleri.......................................
Apollo 11 / Saturn V ................................ Brief History of Rockets..................................
Saturn Roket bölümleri................................. Nazi V-2 Roket Testleri.............................
Servis modülü ve Lunar Ay modülü................... Nuclear propulsion..............................................
Ay'a Yolculuk...................................... Antimadde  İtkili Roketler (PDF dosyası).................
Saturn Roketi............................................... Propulsion: Nuclear vs. Chemical
Roket itiş gücü matematiği.......................... ASTRONOMİ
Ay  Modulü - Saturn Roket Roket itki gücü
Apollo Ay Görevi Blandford Colour Series Manned Spacecraft In Colour

            

                                                          

                                                                     

 

     

                

Roket Motorları.........   Rocket Motors (Roket Motorları)
Atlantis Discovery............................ Space Gallery (Uzay Galerisi)
Saturn Rocket Colour ................................ The Apollo Spacecraft
Apollo 11 Space Craft.................. Apollo Spacecraft...
Saturn Roket Stage.......... How Rockets Work....?
Discovery Mekik...................  Saturn V Flight Manual - George C. Marshall (pdf)
Rocket Diagram  
Rusian  Soyuz Rocket ..................
Ay'a Yolculuk  
V2 ROKET Technology  
Cross Section of the Apollo Moon Landing Spaceship Saturn V ..................

                   

 

E-mail : cetinbal@hotmail.com

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa / Index   /  E-Mail / Rölativite Dosyası

Time Travel Technology /  UFO Technology 

Kuantum Teleportation / Kuantum Fiziği /

New World Order(Macro Philosophy)

                                                     © Her hakkı Saklıdır 2003 | Çetin BAL |