Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli 

Her şey belli sınırlar içinde doğrudur.
Nesnel geçekliğin ve yerelliğin ortadan kalkması kadar insan aklını sarsacak ne olabilir . Her şeyin bir olasılıktan ibaret olması gerçeğini anlamak aç aslanlara güvenerek yaşamaktır. Duadan başka sansımız yok.

Bilimin gelişimi :

Yunan dönemi : Gemi taşımacılığın gelişmesi suyun kaldırma kuvvetinin keşfini mecbur kılmıştır . Suyun kaldırma kuvveti taşan suyun ağırlığı kadardır. Ağırlık ile kütle aynı kavramdır bu yüzden ağır cisimler daha hızlı düşer . Açık hava basıncı bilinmediği için boşluk çekmeyi sever . Görme gözden çıkan ışıkla olduğu teorisi geçerlidir.

Mısır dönemi : Piramit ve tarla bölüşümü ve yıldızlardan fal bakma işlemleri için geometri geliştirilmiştir. Fikirlerin ölümsüz olabilmesi için yazı keşfedilmiştir.

Amerikanın keşfi : Dünya yuvarlak olsa denizlerdeki sular akar gider . Dünyanın döndüğünü kim gördü ? Dünyanın fiziksel olarak yuvarlaklığı ispatlandı . Dünyanın Güneş ve kendi etrafında döndüğü teleskopla gözlenerek bulundu . Pusula biliniyor gemiciler tarafından kullanılmakta madde maddeyi çekmekte . Denizler akıp gitmiyorsa madde maddeyi çekiyor demektir. Bir ipe taş bağlar ve kendi etrafında çevirirsen taş dışa doğru kaçmak ister fakat ip onu tutar. Dünyanın güneş etrafında dönebilmesi için görünmez gizli kuvvet tarafından tutulması gerekir. İşte çekim gücü diye bir şey koymak zorunda kaldık . Kuvvet harekete neden olur. Kuvvet değişmese aynı cismin hareketin hız değişimi zamana bağlı olarak sabittir buna ivme denir. Serbest düşmenin düzgün hızlana bir hareket olduğunu gözledik . Cismin düşmesinin hareketi cismin ağırlığından da bağımsız . Ağırlık kuvvettir. Kuvvet artsa da azalsa da cisimler aynı mesafeden aynı zamanda düşerler . Öyle ise etki sabittir ve bu etki ile ağırlığı belirleyen bir nicelik vardır . Bunu adı da kütledir. Kuvvet ile ivme arasındaki oran devamlı sabit olduğu deneylerle gözlenir . F/a=m . Enerji = yol * Kuvvet buradan kinetik enerji m g h=1/2mv2 kuvvet denge denkleminden m1*v1 = m2*v2 ve klasik fiziğin doğumu .

Sinemanın keşfi : Işığın hızın ölçülmesi yaklaşık 300.000.000 m/sn gözlemde maksimum hız.

Gözlediğimiz şeylerin hepsi beynimize ulaşan elektromanyetik dalgadan ibarettir . Sinema zamanın iç içe geçmiş mekanlar olduğunu algılamasını ortaya çıkarmıştır . Işığın hızının çıktığı kaynaktan bağımsız oluşu görecelik teorisinin doğmasına ve ışık hızına ulaşan bir maddenin enerjinin E=mc2 olacağı hesaplanıştır. Maksimum hız ışık olduğu için hızlanan bir cisimde zaman geri iletişimdeki gecikmeden dolayı ( Hareket eden cisme ışık yetişmesi gerekir yanı hareket eden treni yakalamak isteyen kovboyun daha fazla zaman ihtiyacı var .) yavaşlar . Çekim kuvveti uzayı eğer . Bu yüzden en kısa yol ışığın gittiği yol olduğundan iki nokta arasında en kısa mesafe doğru değil eğridir .Çekim kuvveti yolu uzattığı için olayın meydana gelmesi için gerekli zaman artar yani zaman yavaşlar. Klasik fiziğin ( Aristo mantığının ) son olağanüstü yorumu .

Mikro uzaya indiğinizde işler karışır . Tek gözlem aracı olan elektromanyetik dalga gözlenen parçacığı etkiler . Bu yüzden konumunu ve moment umu aynı kesinlikle belirlemek mümkün olmaz. Hareket durumu ne kadar kesin tespit edilmişse konumu o kadar belirsizleşir. Klasik fiziğe istatistik karışır ve her şey olasılığa indirgenir.

Makro dünyadaki doğrusal harekete olasılık parametresi eklendiği için mikro dünyada doğrusallık kavramı anlamını yitirir ve alan kavramı ortaya çıkar . a+ib ile ifade edilen iki boyutlu (-1)1/2 = i kompleks sayı ile işlem yapılmak zorunluluğu doğar . Makro dünyada olasılıklar toplanırken mikro uzayda olasılığın kareleri toplanır . Bir elektronun bir yerde bulunma olasılığın karesi orda ki elektron yoğunluğunu verir .

A malın fiyatı %10 düştüğünde satışlar % 10 artıyor . Mal arzı 2 katına çıkarken satışlar %10 artıyor . Klasik fizikte ikisi birlikte gerçekleşirse %20 satışlar artarken kuantum fiziğinde ise %30 artabilir. Talep %10 azalırsa satışlar %10 azalırken , fiyatları %10 artığında da satışlar % 10 düşüyorsa ikisi birlikte gerçekleşmesi durumunda klasik fizikte %20 satışlar düşerken , modern fizikte %15 düşebilir. Mikro Dünyada parçacıklar bağımsız değildir. İki bağımsız olay birbirini etkilemektedir. İki ışın parçacığı mesafe ne olursa olsun birisinin etkilenmesi durumunda diğeri de anında etkilenir . 2+2 = x 0<x<1

Işığın bazen parçacık bazen dalga olarak davranması , gözlemcinin niyetine göre deneyin farklı sonuç vermesi nesnel gerçeklik kavramını temelden yıkmıştır.

Varlık nedir? 10 elektron birbirlerinin yerini alabilirler. Öyle ise varlık frekansı = 1/10 an / adet Özdeş şeylerin her biri için V=1/ X an / adet varlık frekansı tanımlayabiliriz. Mesafe bir referansa göre iletişim etki olasılığıdır. Mesafe olasılıktır. 1/X 1/X2 Madde yoğunluğu.

Zaman boyutu Mekan boyutu ile ayni şeydir, birbirlerinin yerini alabilirler. Dalga hareketin hareketidir. İki dağ arasında gerili bir halatı salarsanız salladığınız kadar tepecik dalga karşı dağa gidip gelmeye başlar . Aynı şekildeki denizdeki dalgada su damlacıkları yukarı ve aşağı hareket ederek moment ve enerjiyi kıyıya ulaştırır. Hareketin hareketi olan dalganın hareketi parçacıktır. Kendi ekseninde dönen maddenin enerjisi ve momenti gibi dalga kendi ekseninde kıvrılarak geometrik anlamda atalet momentini oluşturur .Bu Fiziki kütle olarak algılanır .

Dönme hareketi ile döner veya dalga ile aynı hızda dalga doğrultusunda ilerlersek dalganın ve dönme hareketinin oluşmadığını sanırız. Dalgadan daha hızlı gidersek dalgaların geri gittiği sanırız. Evren ışık hızı ile genişlemekte yanı zaman akış hızı ışık hızına eşittir. Otobanda hızla ilerlerken aniden yanımızda duruyormuş gibi gördüğümüz bir araba frene basarsa bizden hızlanarak uzaklaşır gibi görünür . Aynı şekilde zaman otobanında ışık hızı ile ilerlerken manyetik dalgaların hareketi durur . Vx, Vy, Vz ,Vt = C zaman içindeki cisimler . Vx , Vy , Vz, Vt den herhangi biri veya bileşke vektörlerinden biri V=0 olur . Işık zamana akış yönüne göre duruyor denebilir.

Hız = Yol / Zaman =>Olasılık3 / Olasılık1 1/X / 1/C ( C=göreceli ışık veya zaman hızı ) V= C/X ışığın olasılık değişimi 1 maddenin olasılık değişimi 1/V < 1 dır.

Bilgisayar ve İnternet çağında : Geometrinin sayısal adres , Matematiğin 1ve 0 , Fiziğin olasılık olduğu gerçeğinin birleştirilmesi metafiziğin sınırlarının ortadan kalkması anlamına gelmektedir.

Dünyanın dönmesi güneşin batıdan batmasını değiştiremediği gibi bir çoban için dünyanın düz olması yuvarlak olmasından daha gerçektir çünkü insanların %99 ( mühendis ve askerlerin çoğu ) bunu böyle kabul eder ve pratik olarak kullanır .

Yanlışlarda belli sınırlar içinde doğrudur. Kuyumcu terazisi ile demir tartanı gördün mü ?

Alıntı: http://www.seyai.com/cagavurus/kuan.htm

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 - Turkiye / Denizli 

Ana Sayfa /Index /Roket bilimi / E-Mail /Astronomy/  

Time Travel Technology /UFO Galerisi  /UFO Technology/

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy)  /