Uzay :

   İnsanın gözlem araçları ile ulaşabildiği noktalar arasındaki varlık alanıdır. Başka bir ifade ile, bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük boşluk(?), feza. Uzayın yapısı ya da geometrisinin şuana kadar net bir açıklaması yapılabilmiş değildir. Rölativite teorisine kadar öklid geometrisinin hüküm sürdüğü doğrusal bir uzayımız varken, şimdiki uzayımız zamanla bütünleşik olarak bükülen eğrilebilen bir yapıya sahiptir.

Zaman :

   Zaman çok kullanmamıza rağmen tanımının net olarak yapılamadığı fiziğin en temel kavramlarından biridir. Klasik mekanikte zaman akışı hiçbir şekilde değişmez. Klasik mekanikte bütün fenomenler mekandan ayrı akıp giden bir zamanda olurken, rölativite teorisi ile artık zaman ve mekan bir bütün olmuştur. Bütün olaylar uzay-zaman sahnesince olup bitmektedir.

Kütle :

   Belirli bir hacmi dolduran madde miktarına kütle adı verilir. Klasik mekanikte kütle sabit olup değişmezken, rölativitede kütle cismin hızına göre değişmektedir. Hızı artan bir cismin kütleside artmaktadır.

Eter ( Esir ) :

   Evreni doldurduğu düşünülen maddeye Esir adı verilir. Ether veya aether kelimesi Grekçe göğün maviliği anlamındadır.

Özel Rölativite :

   Özel Rölativite ivmesiz hareketleri yani sabit hızla hareket eden cisimleri ( rölativistik olarak ) inceler. En önemli sonucu ise ışık hızının sabit olması, değişmemesidir.

Genel Rölativite :

   Genel Rölativite cisimlerin ivmeli hareketleri ( rölativistik olarak ) inceler. Özel rölativitenin daha genel bir halidir. Kütlelerin birbirine uyguladıkları çekim kuvvetini bambaşka bir yorumla açıklayan teori uzay ve zamanın mutlak olmadığını açıklamaktadır.

Rölativite Nedir ?

   Rölativite, Albert Einstein tarafından oluşturulan evrenin temel davranışlarına ve tanımladığımız uzay, zaman, kütle gibi kavramları yeni bir bakış açısıyla, eşyanın tabiatına daha doğru bir şekilde açıklayan bir kuramdır. Rölativite kısaca sabit mutlak olduğunu düşündüklerimizin hiçte öyle olmadıklarını göstermiştir. İngilizce ( Relativity ) sözcüğünün Türkçe'deki anlamı, karşılığı çeşitli kaynaklarda şu şekilde geçmektedir: Rölativite, İlişkinlik, Bağlılık, Bağıllılık, Görelik, Görelilik, Görecelik, Görecelicilik, Nisbilik, Nisbiyet, Nisbilik, İzafi, İzafiyet. Günümüzde özellikle : Rölativite, Görelilik, Bağıllık çok kullanılmaktadır.

Elektromanyetizma :

   Maddelerin elektriksel ve manyetik yapılarını, bunlarıın sebep olduğu kuvvetleri, parçacıklarla ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen fiziğin dalına genel bir ifadeyle elektromanyetizma adı verilir.

Elektrik Yükü :

  Maddelerin en küçük yapı taşı olan atomları oluşturan elektron ve proton taşıdıkları, birbirine zıt olmasından dolayı (+) ve (-) yük olarak adlandırılan elektriğin kaynağı olan yüklere elektriksel yük adı verilir.

Elektron :

   Atom çekirdeğinin etrafında dolanan elektrik yükü bakımından (-) negatif yüklü olan parçacıklara elektron adı verilir.

Proton :

   Atom çekirdeğinde bulunan elektrik yükü bakımından (+) pozitif yüklü olan parçacıklara proton adı verilir.

Nötron :

   Atom çekirdeğinde bulunan elektrik yükü bakımından (0) nötr yüksüz olan parçacıklara nötron adı verilir.

Statik Elektrik :

   Genellikle sürtünme dokunma ve etki ile ortaya çıkan sürekli olmayan kısa süreli elektriklenmelere statik elektrik yada durgun elektrik adı verilir.

Elektriksel Kuvvet :

   Elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları aynı cins yüklerin birbirini çektiği zıt yüklerin birbirlerini çektikleri bu kuvvete elektriksel kuvvet denir.

Elektrik Alanı :

   Elektrik yüklerinin kendi etraflarında oluşturdukları aynı cins elektrik yükleri için yitme zıt elektrik yükleri için çekim biçiminde oluşturdukları etki alanına elektrik alanı denir.

Manyetik Alan :

   Manyetik alan elektrik kökenli olup atomlarda bulunan elektronların hareketlerinden kaynaklanan yüklü parçacıklara etkileyen etki alanlarına manyetik alan denir.

Manyetik Kuvvet :

   Bir manyetik alan içerisindeki yüklü parçacıklara etki eden kuvvete manyetik kuvvet adı verilir.

Manyetik Kuvvet :

   Bir manyetik alan içerisindeki yüklü parçacıklara etki eden kuvvete manyetik kuvvet adı verilir.

Kuvantum Nedir ?

   Kuantum atomun yapısını, atomu oluşturan temel parçacıkları, ve bu parçacıkların birbiri ile etkileşimini inceleyen fiziğin alt dallarından biridir.

 

Kuanta:

   Atom ve moleküllerin yayınladığı veya soğurduğu enerji paketlerine kuanta adı verilir.

Hadron:

   Atom çekirdeğini dağılmadan bir arada tutan güçlü nükleer kuvvetin etkileşimi altında bulunan parçacıklar grubudur.hadronlar, üçer adet kuark'ın kombinasyonlarından meydana gelir.Hadronlar mezonlar ve baryonlar olmak üzere iki sınıfı ayrılır.

Mezon :

   Orta ağırlıkta olan ve birbiri ile güçlü etkileşen parçacıklardır.

Baryon :

   Baryonlar yine güçlü etkileşen parçacıklardır.Bunlar üçer kuark'tan meydana gelir

Lepton :

   Güçlü nükleer kuvvetin etkileşimine girmeyen hafif parçacıklardır.

Kuark

   Güçlü nükleer kuvvetten etkilenen en temel parçacıktır.

 

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa / Index / Roket bilimi / E-Mail / Kuantum Fizigi / Astronomy

                                       / Time Travel Technology /UFO Galerisi / UFO Technology/