Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi ©  Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey/Denizli 

 

 

 

Amerika birleşik devletlerinde sadece spekülasyondan ibaret sözde bilimsel bir çok olay dünya medyasına yansımaktadır.Bunlar kısaca ''free energ, time travel,antigraviy,ufo''olayları olarak özetlenebilir.Ben makro felsefi bir yaşam anlayışını ve bilim anlayışını geliştiren bir kişi olarak kendi açımdan 51.bölge hikayesini ortaya atan Bob Lazar'ın hikayesi ve philadelphia deneyi ile ilgili spekülasyonlardaki ifadelerin benim yıdızlar arası yolculuk ve zaman yolculuğu fikirlerimle birebir örtüştügünü belirtmek isterim.Bu benzerlik bende bunların gerçek olabileceği hissini uyandırmaktadır.

Aşağıda, sözde 51. ci  gizli UFO üssüne getirilen -düşen bir  UFO nun- askeri hangarlarda inceleme altına alınışı temsili resimle gösterilmektedir: (Independence Day filminden bir sahne)

                                              

   

BOB LAZAR 'IN HİKAYESİ: Anlatılanlara göre Bob Lazar Nevadadaki ünlü 51.Bölge'debulunmuştu.Aslında bir fizik uzmanı olan lazar,ABD hükümeti tarafından resmen görevlendirilmişti.Lazar hiç çekinmeden birkaç ayrı UFO tipini tarif etti. Lazar'ın ifadelerine göre bu gizli üs'deki hangarların içinde UFO benzeri uçan disklerin deneyleri yapılıyor ve uçuş prensipleri deneniyordu.Lazar;disklerin uçabilmesi için adına ''yerçekimi Amplifikatörü'' denen bir aygıt geliştirilmişti.

                              

Aygıtın planları dünya dışı canlılar tarafından hazırlanmıştı. İki tür UFO vardı, birisi ''omicron'' adı verilen bir gezegen veya bir yıldız çevresinde kısa yolculuklar yapabilen diskti. ''Delta'' adlı diğer tip ise, uzay-zaman alanı içinde hareket edebilen ve bu şekilde yıldızlar ve galaksiler arası yolculuk yapabilen olağan üstü bir araçtı.Bu diskler ve araçlarla ilgili bilgi vardı ve uygulanıyordu.                     

                                 

BOB LAZAR 'A GÖRE UFO 'LAR NASIL ÇALIŞIYOR: Lazar uçan disklerin bir anti-madde reaktörüne sahip olduğunu ve bu reaktörün yakıt olarak atom sayısı 115 olan bir elementi kullandığını ifade ediyor.Lazar element 115 in dünyadaki elementler gibi tek yönlü değil, iki ayrı amaçla kullanılabilen bir element olduğunu belirtiyor ve açıklıyor; ''dünya biliminin henüz bilmediği ve özelliğini tanımlayamadığı yerçekimi enerjisi'' ni element 115 sağlıyor ki bunun adı A Enerjisi, bu enerji element 115'in çekirdeğinden kaynaklanıyor ve yayılıyor, ikinci olarak da, element 115 anti-madde radyasyonunun kaynağı, bu da gereken hareket gücünü oluşturuyor.Lazar'ın anlatımına göre adı geçen çekim veya uçuş Amplifikatörü'nün sistemi A enerjisini bir yere odaklayarak, uzay- zamanın bükülmesini sağlıyor, uzay-zaman bükülümü ise,bir astro-fizik deyimi,basit bir anlatımla ışık hızından çok daha fazla bir süratle zamanın ve üç boyutlu uzayın dışında mekan değişimi olarak düşünülebilir. uzay-zaman bükülmesi yine bir astro-fizik tanımıyla bir kara Delik' in çekim alanı kadar bir güç alanını oluşturuyor. Böylece elde edilen dev enerji , ışık yılı gibi çok büyük uzaklıkların aşılmasını sağlıyor.

Lazar ekliyor; ''bir uzay-zaman bükülümü içinde yolculuk yapılırken, element 115, element 116 denen bir başka elemente dönüşerek bir anti-madde alanını da yaratıyor.Anti-madde alanında oluşan zıt alan ise, element 116 sayesinde %100 enerjiye dönüşebiliyor.Reaksiyonun ısısı sonucunda, ortaya çıkan elektiriksel enerji yeterli olduğu gibi, bir tür termo elektrik jenaratörü oluşturuyor. Sözünü ettiğim A Enerjisi, böyle sağlanırken, delta durumuna geçildiğinde A Enerjisi, uzay-zaman bükülümünü sağlayınca bir tür kara Delik ortaya çıkınca, ışık yılları aşılabiliyor...'' 

 

 

                                             

                                                                                         

  

                            

UFO' LAR GERÇEK OLABİLİR Mİ ? UFO' LAR GELECEKTEN BİZİ ZİYARETE GELEN ZAMAN YOLCULARI OLABİLİRLER Mİ ?

Sonuçta UFO olaylarından teknolojik bir bilği elde edebilirmiyiz diye düşünüp konuya önyargısız yaklaştığımızda karşımıza ilğinç veriler çıkmaktadır. Eğer bu olayların bir kısmında gerçeklik payı varsa benim ilgimi çeken şey UFO'ların içindeki küçük yeşil yaratıklardan ziyade bu UFO 'nun teknolojisi ! Benim zaman yolculuğu araştırmalarım , elektromanyetik alanları ustaca kullanarak ve yönlendirerek üst uzaya çıkabilen boyut değiştirebilen bir aracın aerodinamik yapısının klasik tepkimel itimli bir roket'ten ziyade küre, disk gibi oval ve toplu bir yapıda olması gerektiği yönündedir.Ve UFO' ların medyaya yansıyan görüntüleride bu tezimi desteklemektedir. UFO olayına karşı çıkan bazı bilim adamlarının en büyük savlarından biri de bizi ziyaret edecek yaşam formlarının, ışık hızıyla bile gelseler bunun çok uzun bir zaman alacağını ve buna dayanılmasının mümkün olamayacağını söylemeleridir. Bu konuda UFO araştırmacılarının teorilerinden biri de ''solucan delikleri'' dir. Bu teorinin gerçek olması durumunda evrende binlerce ışık yılı uzakta bulunan başka yaşam formlarının galaksimize ve dünyamıza gelememesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Çünkü bu teori ile uzaklıklar ''uzay-zaman'ın eğrilip bükülmesi yöntemiyle'' birleştirilip geçilmekte ve uzay/zamandan bağımsız olarak henüz yöntemini bilemediğimiz bir şekilde zaman yolculukları yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Aşağıda, Rus gizli servisi kgb arşividen ele geçirilen Rus toraklarına düşmüş bir UFO görüntüsü ve diğeride Rus hava sahasında Rus pilotlarca çekilmiş bir UFO görüntüsü yer almaktadır. -- The Secret KGB UFO Files --The Soviet UFO Files -- Rus medyasında KGB UFO dosyası-

   
      

Pek doğal ki, UFO'ların başka uygarlıklardan gelen insanlı (uzay yaratıklı) uzay gemileri olması gerçeği düşünceleri kıvılcımlıyor. Onların böylesine uzayın derinliklerinden -hiç değilse birkaçı gerçekse- gelebilmeleri ; bir çok güçlüklerin, teknik zorlukların üstesinden gelmiş olmalarını; bizden çok üstün uyğarlıkları olduğunu gösterir. UFO olaylarının hiç değilse birkaçı gerçekse; uzay uyğarlıklarının bizim bilmediğimiz, daha bulamadığımız görkemli doğa yasalarına egemen teknikleri, uygarlıkları var demektir.

1978'de Fransız hükümetinin oluşturduğu bir gurup bilim adamı tarafından çok önemli 11-UFO- olayı titizlikle araştırılıp incelendi. Sonuçta tek bir açıklama yapıldı ; ''uçan bir makine..Bu aracın uçmasına neden olan yakıtı, gücü anlayamıyoruz..'' Konuya tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşan uzman araştırmacıların , bilimcilerin incelemeleri sonucuna göre , UFO' lar devim gücü olarak manyetizmi kullanıyorlardı. Frank Scully adlı bir şahıs bu bilğileri adını vermek istemediği uzmanlardan almış olduğunu söyledi. UFO' lar manyetizmalı güç çizğilerini kullanıyorlardı..!

 
   

   KGB UFO FİLES  RESEARCH

Resmi bilim de, tarihin değiştirilebilecegini bazı varsayımlarla kabul etmektedir. Örneğin, çift yaratılan parçacıkların (pair production particles), birbirlerinden habersiz bile olsalar, tıpatıp aynı davranmalarını sağlayan kuantum gizli değişkenleri (hidden variables), tarihin değiştirilebilecegini söyler . Bu gizli değişken çiftlerin, zamanda ileri ve geri olarak ilişkilendirilmelerini ve aynı davranışı göstermelerini öngörür.

H. R. Pagels’in, 1982 yılında yayınlanan “The Cosmic Kode: Quantum Physics as The Language of Nature” (Kozmik Kod: Doğanın Dili Kuantum Fiziği) adlı kitabında bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır (Bu kitap, ülkemizde, 1992 yılında aynı isimle yayınlanmıştır). Ayrıca, J. G. Cramer’in, “Quantum Time Travel” (Kuantum Zaman Yolculuğu) adlı yazısında da bu konu ele alınmıştır.[Astrofizik: zaman içinde  yolculuk düşüncesi]

Evrendeki antimadde’nin zamanda geri gitmesi ile de geçmişi değiştirmenin mümkün olacağı anlaşılmıştır. H. Alfven’in, 1966 yılında yayınlanan “Worlds-Antiworlds” (Dünya’lar-Anti-Dünya’lar) kitabında da bu konuya değinilmiştir.

Kuantum Teoremi , Kara Delikler ve Parelel Evrenler bir arada bağdaştırıldığında, zaman yolculuğunun mümkün olabileceği , J. Gribbin’in, 1979 yılında yayınlanan “Timewarps” (Zaman Sapmaları) adlı kitabında enine, boyuna tartışılarak ortaya konulmuştur (Bu kitap, ülkemizde, 1996 yılında, “Kozmik Postacı (Zaman Kayması)” adıyla yayınlanmıştır).

Philadelphia Deneyi’nden sonra, ABD ordusunca benzer uygulamaların yapıldığı ve bu deneyler sonucunda zaman yolculuğu olaylarının gerçekleştiği bazı kaynaklarca ileri sürülmektedir .

Bu bir gerçekse, zamanımızda da, gelecekten gelerek aramıza karışmış olan gizli birilerinin olması pek muhtemeldir.

Eğer ışık hızı ile gidebilseydik, Dünya’nın çevresinde bir saniyede yedi buçuk kez dönebilir ve bize 150 milyon kilometre uzakta olan Güneş’e sekiz dakikada gidebilirdik. Güneş’imize en yakın yıldız “Alpha Centauri”dir. Bu yıldıza, ışık hızı ile 4.3 yılda, normal uydu hızı ile 43 bin yılda gidebiliriz. Dolayısıyla, bize ulaşmak isteyen bir UFO, en yakınımızdaki yıldızdan bile gelecek olsa, bu uzaklıkları aşmak zorundadır

Bu örnekleri, bize en yakın yıldıza ve galaksiye ışık hızı ile gidilse bile, uzaklıkların ne denli büyük olduğunu, evrenin büyüklügünü belirtmek için verdik. Bazılarınca , ''UFO teknolojisinin boyutlarının, bu devasa uzaklıkları aşabilecek yapıda olup, olmadığı tam olarak bilinemediği için UFO’ların, başka Güneş sistemleri veya galaksilerden gelenler değil, zaman yolculuğu teknolojisine sahip olan “torunlarımız” olabileceği ihtimali'' daha akla yakın gelmektedir. Buna göre Onlar, gelecekten geçmişe zaman yolculuğu yapabilecek teknolojiyi bulmuşlardı.

Oysaki bu yanlış bir kanıdır zaten zaman yolculuğu teknolojisi bir UFO teknolojisidir.Dolayısıyla ortada farklı gibi görülen aynı teknoloji sözkonusudur. Zamanda geriye yada ileriye yol almak demek zamana bağlı olarak uzaydada bir yol katedimi anlamına gelir. Zira zaman, uzaydan ayrı bir fenomen değildir.Uzay ve zaman birbirine bağlı tek bir dokuma dır. Her iki boyut birbirini keserek dört boyutlu hologramik bir çerçeveyi çizerler.

                                               ancvisinc-.jpg (36130 bytes)    

GEÇMİŞE GİDİLEBİLİR Mİ ? Bazı kişiler tarafindan, geleceğin ileri teknolojisinin ürünü olarak açıklanan zaman yolculuğunun, gelecekteki insanlar tarafından bir “silah” olarak kullanılması olası bir düşüncedir. Örneğin, gelecekteki insanlar, kendilerine zarar verecek bazı olayların oluşumunu önlemek için, geçmişe giderek, tarihin akışını, kendi istekleri doğrultusunda “değiştiriyor” olabilirler. Geçmişe gönderilen bu kişiler, belki sayıca azdır, belki de bir kaç kişidir; ancak bu kişiler, belki de Dünya’mızdaki milyarlarca kişiyi etkilemiş olabilirler. Bu görüşü doğrulayacak yönde elimizde olan şey zaman yolculuğu hipotezini doğrulayan ip uçları, ve diğer taraftan, Dünya’mızda İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan teknolojik gelişim hızı buna örnek gösterilebilir. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında, insanoğlunun yüzyıllar boyunca kolaylıkla bulamayacagı bir sürü köklü teknoloji, nerdeyse bir kaç yıl içerisinde ortaya çıkmıştır. Acaba, bu önemli buluşların ortaya çıkma sürecinde insanlık ileri çağlardan “kopya” almış olabilir mi?.Acaba bildiğimiz dünya, gerçek dünyanın zaman yolcularınca değiştirilmiş halimi ? J. H. Brennan’in 1997 yılında yayınlanan “Time Travel: A New Perspective” (Zaman Yolculuğu: Yeni Bir Görüş) kitabında , UFO’ların “gelecek”ten geldiği, çeşitli arkeolojik bulgulara dayanılarak ciddi şekilde iddia edilmektedir. Bu kitap, 1999 yılında, “Zamanda Yolculuk” adıyla ülkemizde de yayınlanmış olup, UFO’ların gelecekten geldigi konusunu gündeme getiren ilginç bir kitaptır. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında görülen bütün bu parlak buluşların sahiplerinin hemen hemen tamamının Alman bilginleri olması da işin diğer bir ilginç yanıdır.Almanya' da 1920' li yıllarda THULE adında bir Nazi araştırma örğütünün zaman boyutları arasında insan ve taşıt nakli üzerinde çalışmalar yaptığı söylentilerce rivayet edilmektedir.Ve bu örğütün dünya dışı canlılarla medyumsal çalışmalar sayesinde temas kurdukları iddia lar arasındadır.THULE örgütünün insan psikolojisinin bilinmeyen yanları ve zaman boyutları konusunda araştırmalar yaptığı yine söylentiler arasındadır. Hitler’in ise, gizemli bilgilere inandığı ve yakın çevresi ile bu konularda çeşitli çalışmalara giriştiği bilinmektedir.. Bugün dünyayı değiştiren buluşların tamamına yakını Hitler Almanyası ndan çıkmıştır.Nükleer bombadan, uzay çağına öncülük eden  V-2 roket teknolojisi' ne kadar bir çok teknik bilgi bu dönemlerde yeşermiştir.

                               

                             

Aslında içinde bulunduğumuz gerçeklik binlerce kez değiştirilmiş orijinal gerçekliğin çarpıtılmış bir hali olabilir. Sonsuz geçmiş ve gelecek birbiriyle kuvantum vakumu düzeyinde grift bir bağlantı içerisindedir. Geçmiş ve gelecek iç içe frekanslar halinde yaşanır. Geçmiştekiler bizi kendi ''şimdi'' lerinden algılayabilecekleri gibi bizde şimdiden geleceğe ait görüntü, ses ve bilgileri yakalayabiliriz. Tarihin değiştirilebileceği düşüncesi çatallaşan zaman/tarih düşüncesini de beraberinde getirir. Yani geçmişi değiştirirseniz, özgün zaman akışına -ki özgünlügü her zaman bir soru işareti taşır zaman yolculuğu olasılığının kabullenilmesiyle beraber- paralel yeni bir zaman akışı oluşabilir.. Nazi Almanya'sının dünya savaşını kazandığı bir tarih bunun olmadıgı bir tarihle yanyana ayrı bir evren olarak var olabilir. Bunlara en iyi örnekler "alternatif tarih" öyküleridir. "Paralel dünyalar" ya da "paralel zamanlar" evrenin ve zamanın, zaman yolculuğuna izin veren yapısını açıklar.Aslında bir gerçeklik ve tek bir dünya vardır.Fakat olası potansiyeller sonsuzdur.Yani belki dünyada ilk söyleyen kişilerden biri olacağım fakat zamanın derin sırrını anlayanlar sanıldığı gibi aynı AN'da bir çok alternatif dünyanın illede bir arada olmasına gerek olmadığını anlayabilirler.Sanıldığı gibi bir yerlerde varolduğu sanılan  ''alternatif zaman çizğileri''  sadece matematiksel  olarak evrenin olası eğilimleri dizgesinin soyut bir ölçümü olarakta varolabilir. Fakat gerçekte olan tek bir dünyadır, bir çok dünya gerçeği değil..! Söz konusu olan tek bir gerçekliktir.


Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkiye/Denizli 

Ana Sayfa / Index / Roket bilimi  / E-Mail / Astronomy /  Kuantum Fizigi / UFO Galerisi  / UFO Technology

                                    

  Sayfalar: 1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 10. INDEX ANASAYFA