Muzaffer Kınalı & Çetin BAL Sohbet yazıları

Sevgili okurlarım bu sayfada   üstad diye tabir ettiğimiz Denizli' de yaşayan sayın Muzaffer Kınalı' yla zaman konusuna dair yaptığım bir röportajı ilginize  sunmak istiyorum.Ben daima modern bilimin günümüzde kaydettiği gelişmeyi ve bilimin ortaçağlardan bugüne dek kat ettiği gelişimi saygıyla karşılıyorum.Modern bilimin kazanımları hiç bir zaman için göz ardı edilmemelidir.Ben her zaman 'Görünmeyen ilmin yolu görünen ilimdir' düsturuyla hareket etmiş biri olarak deneysel bilimin takipcisi olmuşumdur.Benim araştırma disiplinim fizikten metafiziğe çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı için bu bağlamda yıllardır akademisyeninden bilimkurgucusuna kadar bir çok litaratürü taradım ve farklı çizgilere sahip bir çok araştırmacıyla görüştüm, fikirlerini dinledim.Doğru yada yanlış demeden bir ön yargı gütmeden yada şu bilimsel şu bilimsel değil demeden en saygı değer akademisyenlerin fikirlerinden tutunda  en saçma, en imkansız, en hayalci denilen görüşleri, kavramları düşünceleri  bile  belki bana ilham verebilirler diye ve belkide bunlardan bir şeyler çıkartabilirim diye dinledim, anlamaya çalıştım.Kendime özgü Zaman yolculuğu araştırmalarım boyunca bu konuda kendisinden en çok  etkilendiğim kişi, hem bilinen prosedürlerin dışında hemde  kendi içinde tutarlı bilgiler verdiğini düşündüğüm üstad diye tabir edilen sayın Muzaffer Kınalı  olmuştur.

        

Zaman konusunda bilgi verebilmek için zaman ve mekan kavramını aşan üstad diye tabir ettiğimiz bu konuda derinlemesine bilgili olan, hal ehli olan ve bu kavramları bizatihi yaşayan kişiden ön bilgiler..

  Sohbet -    04/28/2003                                                                                      

Üstad Muzaffer Kınalı:Zaman kelimesi ve kavram olarak ayrıca ‘üç boyutlu madde açısından’  zamanın kavramı insan beyninde ve belleklerinde ifade ediliyor. ‘Zaman kelimesi’ ve kavramı  maddeyi aşınca yahutta maddeyi başka türlü kullanınca zaman kavramıda değişiyor. Yani biz bunu hangi anlamda kullanıyoruz? Şöyle izah edelim; zaman bir düşünceye göre bir boyut farkıdır.Zaman maddenin başkalaşımında kullanılan bir terimdir.Zaman oluşumda, tekamülde, yıpramada, değişiklikte kullanılan bir terimdir.Zaman mutlak bir kavram değildir.Zaman muallak bir kavramdır(yani izafi değişebilen yada belirli bir değerde durmayan).Yani izafi bir kavramdır.Öyleyse zaman kelimesini iyice anlayabilmek için maddeyi aşmak lazım. Maddeyi aşınca değişiyor [Maddeyi aşınca buna bağlı olarak zaman fenomeninide aşmış oluyoruz.].Mesela insan dördüncü boyuta, beşinci boyuta, altıncı boyuta  geçtikçe  zaman kavramı değişiyor.

Bazı yazıtlarda, metinlerde ve mitolojik yapıtlarda  ‘burada   bir AN  bir başka yerde bin yıldır’ deniyor, bir üst boyutta ! İşte o bakımdan  zamanı anlayabilmek için önce insan kendisini metafizik kavram boyutunda  başka boyutlara hazırlamalı.Peki ne demek bu? Önce insan zihinsel olarak buna hazır olmalı. Beyin soyut ve somut kavramlar şeklinde evrendeki olayları müteala ettiği için zamanı iyi kavrayabilmek, zaman içerisinde yolculuk yapabilmek, zaman aracı fikrini oluşturabilmek için bile insanın bu kavramları iyi anlayabilmesi lazım.İnsan doğunca 100 milyar beyin hücresi ile doğar.Bunun 12 milyarı hemen çalışır.Beynin  hücresel düzeydeki çalışması bile soyut ve somut olaylar dizgesi arasındaki bağıntıları düzenleyen bir kopleks sistem olarak kendini ifade eder.Belli bir yaştan sonra insanlardaki soyut ve somut olayları düşünebilme becerileri bile eskisine oranla daha zor olur.Aynı  şekilde insanlardaki beynin ve hücrelerin çalışma kapasitesi bile insanların soyut ve somut olanı anlama becerileri üstünde söz sahibidir.Beyin hücrelerinin bu çalışma kapasitesinde bir yetersizlik varsa böyle anlarda bırak zamanı normal kelimeyi bile kavrayamazsınız, normal ilmi bile kavrayamazsınız, maddenin  içerisindeki  ilmi bile kavrayamazsınız ki’ kaldıki zamanı kavrayasınız ! Önce  zamanı kavrayabilmek için vicdan kadar,  gönül kadar, sevgi kadar  beyninde hür olması lazım ! Bir zaman yolculuğu teknolojisinden bahsedeceksek önce soyut  ve somut olaylar dizgesindeki kavrayışımızı geliştirmemiz lazım.Önce zihnin algısal sınırlamalarından kurtularak zamanı en üst düzeyde kavrayalım, kavrayış düzeyimiz zamanı aşarak zaman ötesi bir realite içerisine nufuz etmelidir. Kavram olarak zamanın sınırlarını aşalım!Bu ne demek? Buna  tasavvuf dilinde ‘LA zaman’ denir. Yani zamansızlık ! Bu bağlamda İnsanlara zamanın izafi olduğunu mutlak olmadığını  anlatmak lazım. Atom altı   ölçekteki  kimi  karasız parçacıklar düzeyinde yaşanan ömür  ‘saniyenin  üç milyarda biri’ kadarlık bir zaman aralığını kapsar.Bazı mikroskobik organizmalar bir göz açıp kapama süresinde ömürlerini tamamlarlar. Öyleki bir (1) dediğimizde evrenin farklı düzlemlerindeki farklı zaman akış hızlarından dolayı o farklı düzlemlerde yer alan yaşamlar için üç milyar yıl gibi bir zaman süreci geçmiş olacak. O kadar geniş ! Böyle yaşamlar var.

Dikkat edilirse bu örneklerde olduğu gibi zaman kavramı tamamıyla değişik!Yani zaman her yerde aynı değil.Bu gibi bir üst boyutta  1 (bir) dendiği anda  bizim boyutumuzda milyarlarca yıl geçmiş olacak.Dikkat edilirse zaman kavramı tamamıyla değişik.Maddi bir mesele bu! Yani  sonradan icat edilmiş bir ölçü sanki. Bizim uygarlığımıza göre birim ölçüsü ‘metre yada ışık hızı gibi’ metrik tanımlamalardır.Ama insanların ilerde kullanacakları ve gelişmiş medeniyete sahip sistemlerde bu ölçü yerini Magadon denen bir ölçüye bırakacaktır.Magadon ölçü birimi boyutlar arası yolculuğu geliştirmiş medeniyetlerde ışık hızı gibi ele alınan bir hız sabitesi olarak  ışıktan hızlı yolculuk yapan uygarlıklardaki temel mesafe ve hız ölçü birimi olarak kullanılacaktır.Öyleyse insanlar bilmelidirler’ ki bulunan, kabul edilen, kullanılan ölçüler, kavramlar, kıyaslamalar hatta zaman ve mekana tabi tüm sınırlamalar ve değer yargıları  ki’ mekan ve zamanın  kendiside bunun içindedir tüm bunların hepsi izafidir.Dünyada bildiğiniz gördüğünüz  kavradığınız şeyler izafidir.İzafi olan düşüncelerle izafi olan belleklerle, izafi olan ölçülerle izafi olmayanı anlamak  normal değil.Öyleyse zaman içerisinde yolculuk yapacak olan kişi  beyninde buna hazır olmalı, gönlünde  belleğinde bu yolculuğun anlayış zeminini kurgulayabilecek zeka düzlemine erişmiş olmalı.Kişi bu yolculuğu planlayabilecek ve somut düzlemde bunu yapabilecek şuurlanmayı kazanmış olmalıdır.Kişi  böyle bir şuurlanma sonrasında zaten bu yolculuğu pratik düzlemde yaşayacaktır.Bu şuur kazanımı kişinin ruhsal bedenine de  yansıyacaktır. Bu düşüncenin  olabilirliği ruhsal yapımıza da aksettiğinde kişi önce bu zamanda  yolculuk   hadisesini  bir makineyle yapmak yerine astral bedeniyle yapacaktır.Bu anlamda astral bedenle geçmişe ve geleceğe yolculuk yapacaktır.Bir nevi gelecek ve geçmiş bir yerde birleşmiş olacaktır. Hani Hz Ali’ nin bir sözü var, ‘ilim bir nokta  idi cahiller çoğalttı’. Zamanı  yaratan biziz.Çünkü beynin bellekleri ile algılaması ve algılamada olan yıpranma eskime gibi değişimlerin kıyaslanması sonucu öncelik ve sonralık arzeden durumlar silsilesiyle karşılaşıyoruz.Ve kavrayıştaki bu gecikmeler, kıyaslamalar, oranlamalardan doğan izafiyetteki yanılsamalı algılamalar bize bir geçen zaman izlenimini vermektedir.Fiziksel ve psikolojik açıdan geçen zaman kavramı en derin düzeyde birbiri içerisine girmiş iki durumdur.Bazen fizik beynin kimyası yanılsamalı bir zaman hissine neden olsada bazı durumlarda zihin fizik boyuta ait zaman sınırlamlarını aşan bilinç üstü uyanıklık durumlarına kendisini  yükseltebilir.En derin kavrayış düzeyinden bakıldığında aslında geçip giden bir zaman yok!

Çetin Bal: Ama   üstadım zaman içinde yolculuk derken birde zamanın fiziksel bir boyut olduğunuda söylemek lazım.

Üstad Muzaffer Kınalı: Hayır zamanın fiziki  diye bir ölçüsü olmaz! Ancak zaman içinde yolculuk kavramını   gündeme getirebilmek için önce insan zamansızlık içerisinde  olmalı. Bunu  iyi kavrayın. Yani sonsuzluğu anlamak için insan sonsuz olmalı.Sınırsızlığı kavramak için insan sınırsız olmalı.Demek istiyorum’ ki sevgiyle, gönlünüzde, psikolojik hallerle, belleğinizle, zihinle  zamanı anlayamaz / kavrayamazsanız   zamanı  anlayamazsınız! Zaman içerisinde yolculuk yapamazsınız.ZAMAN olmadığını anladığınız zaman, zamanın izafi olduğunu anladığınız anda  işte o zaman ‘ZAMANSIZLIK’ içerisine girersiniz.

Bir makineyle fiziki bir sistemle bilinen zaman boyutlarını aşmak için zamanı aşmalısınız! Ki’  bu da zamansızlık içerisine girmek demektir.Öyleyse önce zaman ve zamansızlık kavramlarını anlayıp hazmetmeden bu kavramların tam bir anlayışı içerisine girmeden  gönlünde ve aklında bu  yolculuğu tasarlamadan fiziki planda bu yolculuğu  gündeme getirmek mümkün  değildir.

Zaman olmadığını anladığınızda  zamansızlığın yada  izafi zamanın kavrayışına sahip olduğunuzda o zaman ZAMANSIZLIK içerisine girersiniz. Tasavvuf ilimleri içerisinde bahsi geçen ‘La Zaman - La Mekan’ dediğimiz hadisede budur.  Bu durumda hem mekanı sonsuz anlarsınız, kainatın oluşumunu izlersiniz.Nice alemleri izlersiniz.Kainat deforme olduğunda, bozulurken dağılırken kainatı izlersiniz, görürsünüz., daha kainat oluşmamışken bile tüm bunları görebilirsiniz. Sanki şu anda oluyormuşcasına bu halleri yaşabilirsiniz.Peki bu nasıl oluyor? Daha olmamış olan şeyi  ya da olmuş bitmiş bir hadiseyi  nasıl şu anda oluyormuş gibi görebiliyoruz..Haa  işte bu  zaman- mekan  kavramlarının anlaşılmasıyla oluyor.Bunu  anladığınız an meseleyi anlarsınız.O anda  yani bu anlayış içinde  zaman içerisinde yolculukta yapabilirsiniz.Yani  illede ruhsal yada zihinsel yada astral denen yöntemlerle değil bizatihi fiziksel maddeyide zamanın  ilerisi ve gerisine götürmeyi düşünebilir bu konuyuda  gündeme getirebilirsiniz.

Çetin Bal:Üstadım buna göre geçmişin ve geleceğin varolması doğrultusunda, zaman çizgisinin fiziksel yada mekansal bir uzam gibi fiziksel bir somutluğa sahip olduğunuda söyleyebiliriz.Çünkü  daha önceki  sohbetlerimizde söylediğimiz gibi geçmiş ve geleceğe doğru bir makineyle seyahati düşündüğümüzde bir çeşit üst uzaysal  yol kat ediyoruz yani belli bir mesafeyi aşıyoruz.Bu mesafe bilinen gibi olmasada nihayetinde makinenin frekanssal yerdeğiştirim bazında da olsa bir çeşit zaman  fazı değiştirimine karşılık gelen bir aralık değer yada bir eşik değeri aşılmak geçilmek zorunda..

Üstad Muzaffer Kınalı: Şimdi Şöyle; biz bu zaman mevzusunu anlatırken somuttan soyuta (üçüncü boyuttan   dördüncü boyuta geçiş gibi) yahutta soyuttanda somut olana açılan yollar olduğundan bahsediyoruz.Ne henüz elle kavranmamış, ne de laboratuvar aletleri ile ölçülüp biçilmemiş somut ortamlara konmamış şeylerin yok olduğu  farzedilebilir mi? Daha nice ilimler icra edilecek gelecek zamanlarda!Öyleyse onları yokmu farzedeceğiz? Olmazmı diyeceğiz onlara? Gelecek tarihi ve  kavramları yokmu farzedeceğiz? Geçmişi yokmu farzedeceğiz? Bizden daha uzakta olan keşif sınırlarımızdan daha ötede olan başka dünyaları başka ortamları oralara gidemiyor oraları göremiyor diye yok mu  varsayacağız? Atomun daha da derinliklerine inemiyoruz diye atom altı dünyaları parçacıkları yok mu farzedeceğiz? Elbette ‘ki HAYIR! Tüm bunların hepsi var! Soyutta var somutta var! Anlayamadığımıza, göremediğimize, bilemediğimize şimdilik soyut diyelim. Anladıysak, gördüysek, bildiysek onada somut diyelim.Ama soyuta hazır olur, soyut düşünceler üreten beynimizdeki her bir kavramı taşıyan milyonlarca  soyut düşünebilme yeteneğinde olan hücreleri dejenerasyona uğratıp köreltmezsek, soyut düşünme yetimizi yok  etmezsek, dikkat edin şimdi onu yok etmezsek o  beynin  kavrama yetisini öldürmezsek o zaman biz  o soyutlarıda  o soyut düşünce ve kurgularıda somuta çevirebiliriz.Keza insanlık tarihine bakıldığında her icat her buluş ve keşif önce soyut düşünceden başlayarak zamanla somut gerçeklere dönüşmüştür.Eğer beynin  soyut  düzeyde meseleleri tartıp ölçme tasarlama yetisi yok olmuşsa zaman yolculuğu  ya da başka bir konuda her ne kadarda bir öngörü vermeye çalışsam ne söylediğimi de anlayamazsınız ki! Dinleyenlerde anlamaz! Ne diyor yaa..  bu! der. Ne diyor bu..? Adam dediğimizden bir şey anlamaz ki.Çünkü bu tarz insanların beyindeki soyutu kurgulamaya yarayan hücreleri ölmüştür, tam çalışmıyordur.Kavrama yetisi, belleği  zayıflamıştır.Kristalize bir beyinle matlaşmış bir beynin ışığa  karşı  duyarlı olup  olmayışı  gibi bir meseledir bu!  Senin yada benim dediğime saçma der geçer adam..Çünkü beyin kapasitesi alışılmadık olana kapalıdır.Dinlese de adam sıkılır.Anlamaz çünkü....ne zırvalıyor bu  der!!Bu durum belli ölçülere fizik kaidelere beynini şartlamış bir akademisyen içinde böyledir, sokaktaki vatandaş içinde bu böyledir değişmez.Bu tarz insanlar kendilerine ne verilmişse bir  teyip bandı gibi onu ezberler geçer daha ötesine kafası  gitmez  gidemez..! Almaz kafa!  dedik ya bu zorla olan bir mesele değil.İşte bu tarz insanlarda zamanla psikolojik  kabül ve şartlanmalardan doğan beynindeki  o kısım, yaratıcı soyut düşünebilme hücreleri yok olmuştur.İnsanı anlamada, bir mevzuyu kavramada her beyin hücresinin ayrı bir görevi var ayrı bir gücü var.Peki bu algılama gücünü yitirmiş soyut düşünebilme becerisini kaybetmiş bir beyin benim dediğimi ya da burda bahsi geçen mevzuları nasıl anlayacak.

Örneğin senin şimdi radyoaktif uranyum madenini  içerisine koyacak bir aletin bir kabın yoksa uranyumu nasıl alacaksın muhafaza  edeceksin? Uranyumu  cebine doldurabilirmisin, koyabilirmisin? Şimdi değişik  radyokaktivite sevilerine sahip uranyum  madenleri vardır.Bunlar yaklaşık 5 ton  gibi bir külçe ağırlığına sahip  kurşun madeninden yapılma kablar içerisinde muhafaza edilmektedir.Yoksa uranyumdan çıkan yüksek enerjili ışınlar canlılar için öldürücüdür.Bu ışınların insanlara zarar vermesi sözkonusudur.Bu gibi sen bir çok kavramları algılayıp hazmetmeye hazır değilsen,  söylenen şeyleri nasıl alıp değerlendirip pratik uygulamaya gecebileceksin ki? Önce zaman yolculuğu meselesini algılayacak, hazmedecek, kavrayacak beyin ve bellek gücüne ulaşman lazım.İnsanlar bir türlü bunu kabul etmek istemiyorlar.Ya  sen şimdi bana misal bir elektrik motoru nasıl yapılır diye soruyorsun? Yaa  önce sen bir elektriğin ne olduğunu öğren anlamaya çalış, zaten sonra gerisini sen kendinde yaparsın.Bu gibi  şimdi zamanda yolculuk diyoruz Zaman Makinası  nasıl yapılır diyoruz!! E’ şimdi sen  önce zamanı  bi.. anla bakalım! Nedir zaman? Zaten bu  meseleyi anlarsan gerisini de kendin çıkarırsın ..bana bile sormana gerek kalmaz.Bu durum havanın ne olduğunu nasıl bir iç dinamiği olduğunu havanın basıncını ..vb gibi mevzuları anlamadan bilmeden ee  ben Yolcu Uçağı yapmak istiyorum demene  benziyor. Yaav   önce bi.. havanın yapısını dinamiklerini bir anla bakalım.. tamam havada  uçan sistemler yaparsın  biz  yapamazsın demiyoruz’ki...200  yıl önce senle sohbet  etseydik o zaman için  sen bana ya  üstad  ben havada uçan bir makine yapmak istiyorum deseydin biz  yine yapamazsın demezdik sana! yapılır elbet.Ama önce hava  kavramı üstünde onun dinamikleri üstünde yoğunlaşmanı ve anlamanı isterdim.E’ şimdi de bana  zaman aracı nasıl yapılır diye soruyorsun.Tamam bu  da mümkündür.!! Ama önce dediğimiz gibi zamanın,  boyutların,  enerjinin, maddenin kuantumlu yapısını, kuantum dinamiklerini, atom içi bir çok olayı araştırman bilmen lazım.Elektromanyetik alanları  ustaca kullanabilme olgunluğuna erişmen lazım.Zaman, enerji ve mesafe kavramlarını irdelemeden önce bu kavramların felsefesini yapman lazım.Önce ben tüm bu anlattığım mevzuları anlamanızı  istiyorum.

Örneğin AGARTA uygarlığında bir çok şey  anlaşıldığı için ve AGARTA’da dünya bilim konseptinden ayrı olarak  madde hakkında  bir çok şey anlaşılıp kavrandığı için onlar maddenin diğer hallerini kullanabiliyorlar.Maddede henüz dünya insanlarının bilmediği bir çok hal vardır.Sadece  katı, sıvı, gaz  hali değil! Başka türlü haller var.Atom içi haller var. Kuantum halleri var! kuantum fiziğine göre o halleri kullanabiliyorlar.Ama o hallerin önce soyut kurgusunu felsefesini yapmışlar.O kavramlara sahip olmuşlar.Onları somuta geçirince yeni kavramlar ortaya koymuşlar.Onlarda ‘soyut kavramlarda’ bizim gibiyken bu kavramları yok sayıp saçma diyip unutmamışlar tam tersine bunları geliştirmişler icraata geçirmişler ve şimdide kullanıyorlar.Maddenin  farklı hallerini yasalarını prensiplerini kullanabilmek için önce hallerin bilgisene sahip olmamız lazım.Örneğin üst uzay yolculuğu gibi, Zaman yolculuğu gibi, maddeleri atomla elektron arasına dek küçültebilme imkanı gibi.Yani bu, bir atomu küçültüp kendisine benzer diğer atomun  elektronu ile çekirdeği arasına sıkıştırmak gibi bir şey.Keza evrende sonsuz küçülme ve büyüme vardır.Dev bir uzay gemisini atomun elektronu ile proton’u arasında gezebilecek kadar küçültmek mümkün dür.Tabi bu kavram bile başlıbaşına çok farklı bir konudur.Atom içi hadiseleri ve uzay-zamanın esnek doğasını kavradıkça, anladıkça zamanla bu gibi kabul edilmesi çok zor gibi görünen şeyler  kabül edilecektir.Bunu biz söylüyoruz  felsefi boyutta ifade ediyoruz ama  bu nasıl olur nasıl yapılır? Tabi ki o da teknik düşünen insanların yapacağı şeydir.Zaten evrende her şey enerjidir!! Mesele bir çok açıdan bu enerjiyi tanımak bu enerjiye hakim olmaktır.Bunu yapabilirseniz zaten zamanda yolculuk makinasını da yaparsınız bu makinayı atom içi kuarkların arasında bile gezebilecek boyutlara küçültebilirsiniz.Aynı boyut içinde  aracı görünmez yaparsınız...vb. gibi yani teknoloji sonsuz!!  Anlayış, kavrayış ve bilgi geliştikçe ortaya yeni yeni haller çıkacaktır.O haller farklı hallerin bilgisini gündeme getirecektir ve teknoloji sonsuza dek ilerleyecektir.İnsanlık ilerleyecektir.

Şimdi bu gibi  zamanda yolculuk yapabilen, boyutlar arasında gezebilen bir yıldız sisteminden diğerine birkaç saniyede hareket edebilen AGARTA’lılarında bu teknolojik seviyeye gelmelerinin nedeni daha henüz bizler tarafından bilinip anlaşılmayan  maddenin gizemli yapısına dair bir çok bilgiyi anlamaları kavramaları ve soyut bazda meseleleri irdeleyip yeterince hazmettikten sonra somut bazda uygulamaya geçmiş olmalarıdır.Biz insanlar daha bu mevzularda  bırak  somut adımlar atmayı daha  bu konularda bilimsel temelli soyut kurgular bile gündeme getiremiyoruz.Demek ki soyut diyip geçmeyelim hayal diyip geçmeyelim, felsefe diyip geçmeyelim.!Düşünelim araştıralım kavram olarak olayları irdeliyelim.Çünkü soyut olmadan somut olmaz!Önce soyut düşünmeyi öğreneceğiz.

Peki bunu şimdiden kabül etmezsen  yani bazı olaylarda akıl yürütmezsen o işin felsefesini yapmazsan –öyle değil mi?- fiziğin metafiziği olduğunu  psikolojinin parapsikoloji olduğunu yani daha da  ötelerinin olduğunu kavrayamazsanız  daha yeniye daha mükemmele nasıl gideceksiniz? Soyut kavramlar olacak’ ki kurgular olacak’ ki o soyut kurgulardan bir yol bulup somutu o yönde değiştirip madde hakkında daha üst düzeyli bir bakış açısı ve daha üst düzeyli bir kullanma şekli elde edebilelim.İnsanlar maddenin olanaklarını ne kadar tanıyorlarsa madde hakkındaki kavramları ve bilgileri ne kadarsa o  ölçüde bir teknoloji geliştirebilirler.Mesela biz uzayda yol almak için enerjiyi tepkimel bir atım ve itim maddesi olarak kullanmayı akıl edebilirken AGARTA’lılar enerjiyi bizim tam tersimize daha çok kalıcı  bir güç kaynağı olarak  kullanma yoluna giderek daha zarif  ve hızlı sevk yasalarını gündeme getirmektedirler.Bizler elektromanyetik bir havuz olan uzay dokusunda yanmış gazları eksozdan püskürterek ters yönde bir itiş gücü elde etmeyi düşünürken AGARTA’lılar bu uzay/zaman denen hologram plakasına etkide bulunacak ve hareket sağlayacak daha farklı sevk sistemlerini geliştirmişlerdir.Çünkü bu konudaki kavrayışlarını geliştirmişlerdir.

Çetin Bal: Evet  üstadım bizim elektromanyetik sevk yöntemi dediğimiz şeyi kastediyorsunuz heralde? Yani bir gemiyi güç alanlarını kullanarak elektromanyetik rezonans prensiplerince yine elektromanyetik bir alan yapısında olan uzay/zaman hologram plakasına uzay gemimizi yada buna bizim açımızdan zaman gemisi desek daha doğru olur!  İşte bu zaman makinesini  bu hologramik alana  bağlayarak yine bir alan frekansı niteliğinde olan zaman frekans bandı dediğimiz geçmiş ve gelecek zaman/uzay hologram plakaları içerisine doğru frekanssal bir yerdeğiştirimle hareket ettirebiliriz.

Üstad Muzaffer Kınalı: Dediğin gibi  meseleyi anladıktan sonra sorun yok zaten.Haa..  sen AGARTA’ lılar gibi yapmazsında yine aynı olayı bir başka şekilde yaparsın.Ama sonuçta yaparsın!!Olayı bildikten sonra meselenin kavrayışı içerisine girdikten sonra olmayacak bir şey yok.

Burada da hep ifade ettiğimiz gibi bir olayı önce hayal boyutunda soyut planda tahayyül etmeden kurgulamadan  pratiğe geçmek mümkün değildir.O bakımdan soyut düşünce boş şeymiş gibi düşünülmemeli soyut düşünceye önem verilmeli.

Dünya ve kainat somut olarak yok iken soyut olarak var idi.Düşünce olarak var idi.Düşünceler somutlaştı.Bu ne demek? Bu şu demek oluyor dünya sahnesindeki  insan denen oyuncu kendi kurguladığı bir dünyanın içerisinde yaşıyor...bizim bilincimiz mi  kainatın içinde yoksa kainat mı bizim bilincimizde bir resim...bir imgelem.? İnsanın fizik bedeni mi düşüncesinin somutlaşmış bir yansımasıdır? Yoksa düşüncemi  somut bedenden kaynaklanır?Bedenle mi varız soyut düşüncelerimizle mi varız?

Soyut ve somut ?Aslında ne biri diğerinden önce gelir nede bir diğeri öbüründen önce gelir.Aslında bütüncül bir açıdan bakıldığında GERÇEK ne soyut olandır ne somut olandır.GERÇEK her iki durumuda kapsayan bir tanımsızlık içerisinde oturur.İşte bu tanımsızlıktır ki  ona bakanların  bakış açısına göre her şekli alabilen bir şeydir GERÇEK!! Öyleyse herkesin kendi bakış açısına göre oluşturduğu bir gerçekten bahsedebilirmiyiz? Evet bahsedilebiliriz.4.boyuttan 3.boyutu düşündüğümüzde bizim dünyamız yoktur. Yani bir anlamda soyuttur.Şuur enerjisi kendisini hangi frekans ortamlarında algılamak istiyorsa orda varolur öyleyse. Şuurun gerçeği daima ŞİMDİ’dedir.Geçmişte yada gelecekte değil! ŞİMDİ’de.Geçmiş zaman o zaman boyutu içerisindeki bir şuura göre şimdiki zamandır.Ama bize göre şu anda geçmiş zamandır.Bizim şimdimiz o zaman boyutuna göre soyut olan  henüz olmayan gelecek zamandır.E’ peki söyle bana hangisi gerçek!!

Çetin Bal: ..ee  üstadım valla bana kalırsa hepside kendine göre gerçek.Yani zaman çizgisini zamansızlık içinde yerini alan bir daire gibi düşünürsek.Bizim dairenin dokunduğumuz noktası bizim ŞİMDİ’miz olur.Dokunacağımız diğer yer bizim geleceğimiz olur.Ve dokunmuş olduğumuz  yerde  zamansızlıkta yer alan bize göre geçmişte kalmış olur.Demek ki geçmiş, gelecek ve şimdi  mevzusu şuurun içine girdiği zaman frekansları ortamına göre değişiyor.Şuur frekansları ile ‘sonsuz metrajlı zaman frekans bandının’ kesiştiği  her noktada şuur enerjisi kendi  ŞİMDİ ‘sini yaşar.

Üstad Muzaffer kınalı: Evet  demek’ki  yine hep söylediğimiz  şeye yani zamanın aslında olmadığı  anlayışına ulaşmış oluyoruz.Yahutta diğer bir ifadeyle zamanın izafi olduğu kavrayışına ulaşıyoruz.Bunu herkesin kavraması oldukça güç tabi..Ama zamanla insanlar bizi dinledikçe okudukça  araştırdıkça meseleye daha  çok vakıf olacaklardır.

Nerde kalmıştık? soyut ve somut kavramlarda kalmıştık. ‘Dünya ve kainat somut olarak yok iken soyut olarak var idi’ dedik.Düşünce olarak var idi dedik! Daha sonra düşünceler somutlaştı.DÜŞÜNCE temelde kuantum enerji vakumunun içine yayıldığı gerçek varoluş zeminidir.Ve insan düşünceleri de bu evrensel zemindeki düşüncenin biyokimyasal yapılar içerisindeki yansımasıdır.Beyin dediğiniz şey kuantum kökenli evrensel bilince sadece ayna olma vazifesi görmekten başka bir özelliğe sahip değildir.Düşünceyi beyin yaratmaz!! Beyin varolan düşünceyi yansıtır sadece.Ayna kırıldığında her yerde varolan ışık yine aslında hep ordadır.Asla bir yere gitmez, kaybolmaz yada yok olmaz.  IŞIK( düşünce) taki kendine yeni bir ayna bulana dek zamansızlıkta öylece asılı durur.Zamansızlık tüm ruhların evidir. Ya da bir başka ifadeyle bilinç denen şey radyo dalgaları gibidir.O kendine uygun bir radyo bobini bulduğunda orada indüklenerek ses verir.Radyo kırılsada senfoni daima oradadır titreşir durur.Taki kendisini  ifade edebileceği yeni bir hoparlör bulana dek  sonsuzluktaki yerini alır.

Eğer kuantum vakumuna yeterince eğilip bakabilseydiniz orda kendi bilincinizin  aksini görürdünüz. Eğer başka bir arkadaşınıza gidip o atom içine doğru uzanan kuyuya kafasını uzatmasını isteseydiniz o da ordaki  kuantum vakumu aynasında kendisini seyrettiğini görecekti. Ve o anda  arkadaşınızın ve kendinizin ve madde dediğiniz tüm bu şeylerin kendi bilincinizden yapılma soyut şeyler olduğunu fark ederdiniz. Ve işin enteresan tarafı her ikinizde aslında aynı bilincin kendini farklı bedenlerde farklı bilinçler gibi algıladığını fark edecektiniz.Oysaki gerçekte ortada tek bir evrensel bilinç var.Tüm evren tek bir evrensel bilinç aynasıdır.Sonsuzluktaki tüm düşünen beyinler sanki o aynanın kırılarak binlerce parçaya ayrılması ile kendini binlerce kişiye bölmesi sonucu varolmuş kişiliklerdir.Evrendeki tüm bilinçlerin toplamı sanki tüm kırılan ayna parçalarının bir araya gelip  bir yerde evrensel bilinç  aynasını yani tek bir bilinci ifade etmesi demektir.

Aslında sandığınız gibi varolmadığınızı bilmek, sanal bir dünyada yaşadığınızı bilmek, size kendi evrensel bilincinizin farkındalığı içinde düşünce gücünüzle tüm madde dünyasını  değiştirebileceğinize dair güçlü bir inancı ve kanıyıda beraberinde getirir.Böylelikle bu sanal dünyada  kendi kurallarınızı kendiniz belirleme gücüne ve olanağına kavuşmuş olursunuz.Bu bir nevi Allahın nuruna şuuruna bürünmek gibi bir şey... Ama bunu kavramak ve anlamak şu anki insan aklı için çok zor bir meseledir.Bu durum insan zihni ile evrensel zihnin aynı frekansta rezonatif bir bütünleşmeye geçmesi gibi bir şeydir.Bu noktada fizik bedeninle düşündüğün yerde olursun.Düşünce hızıyla bir yıldız sisteminden diğerine seyahat edebilirsin.

Tüm beyin hücrelerini bu gerçeğe şartlarsan bu gerçeğin kavrayışı içerisine girersen zamanla beyin frekanslarını da değişime  uğratırsın.Hücre içi frekanslarını da yani fizik vucudunu oluşturan her bir hücreni çevreleyen biyomanyetik alan frekanslarınıda  sonsuzluğun frekanslarına ayarladığında artık tüm sonsuz boyutlarla sonsuz zamanla ve mekanla bağlantı kurarsın...yani bütünleşirsin..zamanı ve maddeyi aşarsın  artık zamansız ve mekansız bir hale geçersin ve tüm bu söylediğimiz halleri bizatihi kendin yaşarsın.Nerdeyse bu durumda beynin, hatta şakraların % 100  çalışır hale gelir.Öyleki biyoenerjinle bile ölüleri diriltebilecek bir güce ulaşırsın.Yani bunlar çok büyük yada imkansız şeyler değil.Bunların şovunu yapmakta mesele değil! Asıl GÜÇ  bilinçle,  akılla, anlayışla ve duygulardaki gelişmişlikle ölçülür.İnsanlar kendilerini henüz tam olarak tanımıyorlar.Örneğin bir hücrenin temel yapısı ve fonksiyonları diyince, insanlar bu konuda yaşamsal olan en kaba bilgi ve fonksiyonu tanımlayabiliyorlar.Oysaki hücredeki çekirdek ile onun arasındaki stoplazma bile öyle fonksiyonlara işlevlere sahipki,  hayal gücünüzü bile aşan öyle şeyleri yapmaya programlanmışki bugün  bu bilgileri, bu  halleri insanların kavraması ve çözmesi nerdeyse mümkün değil!! Bir hücrenin fonksiyonel potansiyelleri hemen hemen sonsuzdur.Bu bağlamda bir insanın yapabileceklerinin olası potansiyelini bile düşünmek sıradan insanlara ürkütücü gelir.İnsan varlık olarak ne sırlar ne kodlar üstünde oturuyor da bunun farkında bile değil.Zaten tarihten bu yana gelen KENDİNİ BİL  öğretisi bu gerçeğe dayanır.Efsanelerdeki eski Atlantis’te,  eski Mısır’ da eski şaman eğitimlerinde,  kızıldereli kültüründe uzak doğuda ve anadolu tasavvuf  okullarında,  dergahlarında hep bu bahsettiğimiz bilgiler verilirdi, bunların eğitimleri yapılırdı.Ama sonraları bu  felsefelerin öğretilerin dejenere olması, saptırılması   sonucunda artık günümüzde bu  gerçekleri yaşayanlar hemen hemen hiç kalmamıştır desek yeridir.Artık dinler bile GERÇEĞİ taklit boyutunda yaşamaktan  öte insanlara bir şey vermez olmuş.Bu anlamda her hangi sabit bir ideolojiye düşünceye bir fikre ŞARTLANMAMIŞ BEYİNLER’in ilimde bilimde teknolojide daha ileri gitmesinin sebebi de budur.  ‘Din bir afyondur’ diyor Yunanlı filozof Eflatun! İşte bugün maalesef islami kültürdeki yozlaşma  ve meseleleri taklitçi ve dar bir alana sıkıştıran zihniyetten dolayı biz Müslümanlar büyük bir maneviyatın mirascıları   olmamıza rağmen  dünyada hem manevi boyutta hemde maddi boyutta en geri toplumlara dönüşmüşüz.Bunun nedenlerini iyi sorgulamak lazım.

Modern batı rönesans hareketleriyle ilime, bilime önem vererek, bazı tabuları yıkarak bugün bir yerlere geldi.Bizdeki durum tabi daha farklı.Toplum olarak düşünmeye araştırmaya hep engel olmuşuz araştıranı düşüneni hep taşlamışız, kafamıza uymayanı  ya deli ya da hayalci ya da dine karşı geliyor.. diye bir kenara itmişiz dinlememişiz. Yok Allah çarpar! yok efendim dinden çıkarsın yok efendim günaha girersin yok cin çarpar, aman okuma deli olursun yada dindeki bir meseleyi anlatırsın anlamaya çalışırsın bu seferde  ‘eski köye yeni adetmi getiriyorsun’ diye kafir olursun..vb.gibi!! asılsız iddia  ve suçlamalarla bu insanları karalayıp ortadan kaldırmaya kadar giden eylemlerle toplumu köreltmişiz. Materyalist olan bize şarlatan diyor, dinci olan bize başka bir gözle bakıyor.İşte bizler bu gibi tuhaf yargılamalarla boş beyinlere sahip bir İslam toplumu yaratmışız.Aynı şey metafizikte, tasavvufta, materyalist düşüncede de kısmen yaşanmıştır.Şartlanmalar ve ön yargılar nerde olursa olsun yanlıştır, hatalıdır.Bu işin dinle imanla, hayalcilikle  ilgisi yok.Sonuçta ne ekersen onu biçersin  eee  sen  bir şey ekmemişin ki!! Hz Muhammet ‘ilim Çinde olsa bile gidin alın’ demiştir.Ayetlerde buna benzer  o kadar çok anlatım vardır ki  ama dinleyen kayda alan kim!! Gerek Hz Ali’nin Hz Muhammetin  ve bir çok İslam evliyası diye tabir ettiğimiz tasavvuf erbabları Muhittin Arabiden , Mevlana’ya   Abdül Kadir geylani hazretlerine dek ..daha burada isimlerini  sayamayacağım onca gönül erinin hatta İslam bilim adamlarının( İbni sina dan Hazerfen çelebiye aklınıza kim gelirse) hepside  bilimin  bilginin ilerlemenin geniş  gönüllü olmanın, mücadelesini vermişlerdir.İnsanı onun sonsuz potansiyellerini her demde, sohbette dile getirmiş hatta kimi yerde fizik boyutları aşan uygulamarı ile bunları ifade etmişlerdir.

Hep eskiye dönük örnekler vermekte doğru değil bugün bizler konuşuyoruz, bizler varız sen zaman yolculuğunu araştırıyorsun, ilahiyatcılarımız ‘din’i insanlara daha geniş bir perspektifte  anlatmaya çalışıyor ve hangi düşünceden olurlarsa olsunlar üniversitelerdeki tüm akademisyenler bizim insanlarımızdır onların araştırmalarına düşüncelerine de bu toplum destek vermeli.Ki bunun hem Türkiye’ ye hem İslam toplumlarına hemde dünya insanlığına yararı olsun.İnsanlık olarak hep birlikte gelişelim o gavur bu bizden o sizden anlayışını da ortadan kaldıralım. İnsanlık ailesi olarak inananıyla inanmayanıyla birlikte yükselmeye evreni anlamaya gayret edelim.Bunu önce millet olarak  kendi içimizde yapalım.!Bunları herkes anlamalı benim olmadığım yerde sen konuşacaksın, sen arkadaşlarına anlatacaksın onlar başkalarına anlatacak.Böylelikle evrensel düşünceler  nesilden nesile dünya insanları arasında yayılacak burada kişiler önemli değil bizler sadece aracıyız bugün varız yarın yokuz!! önemli olan evrensel duygu ve düşüncelerin yayılmasıdır, insanlar tarafından anlaşılmasıdır.Bir yerde dinlerinde ötesinde insanlık ailesi olarak birliği ve beraberliği yakalamalıyız.Asıl olan gerek dinlerde gerekse felsefi söylemlerde gerekse mistik öğretilerde ifade edilen o kozmik  gerçekleri anlamaktır, kavramaktır yaşamaktır.Yoksa gerisi laffff. Meseleyi anlamadıktan sonra aynı kelimeyi bin yılda okusan, bin yılda söylesen yine boş  yine boş!!Eğer okuduğun  kelime senin hücrelerindeki kimyayı, titreşimi evrensel olana yaklaştırmıyorsa seni değiştirmiyorsa, seni dönüştürmüyorsa o zaman sen kitap yüklü eşekten başka bir şey olmazsın...

Zaman yolculuğu yapmaktan bahsettiğimizde önceden de dediğim gibi öncelikle meseleyi kavraman, anlaman  bu yolculuğu soyut planda hazırlaman lazım.Maddenin farklı hallerini, olanaklarını bilmen lazım.Bir şey yapmayı bir bina yapmayı tahayyül edersin, düşünürsün, planını projesini çizersin hazırlığını yaparsın. Ondan sonra onu fizik boyutuna geçirirsin.Aynı durum!

Öyleyse zaman konusunda yahutta mekanın   izafi oluşu konusunda iyi şeyler öğrenip yapmak için fizik bedeni ve ruhsal bedenini bütünleştirecek, soyutla somutun geçişlerini pekleştirecek, güçlendirecek ikisini birden icraata yani uygulamaya dökeceksin.

Çetin Bal: Zaten üstadım şu da varki  zaman akımına müdahale edebildiğimizde uzaydaki mesafeleride bir anda aşabiliriz.

Üstad Muzaffer Kınalı: İşte aynı şey! Mekan yok  dedik yaa! Mekan yok dediğim  o! Zamanla mekan birbiriyle uyum içinde. Birini aşınca diğerinide aşmış oluyorsun.

Çetin Bal: Uzayda bir yerden diğerine hareket için belli bir sürenin geçmesi lazım.Yani zaman içinde o hareketi yapıyorsun...

Üstad Muzaffer  Kınalı: Ama  ‘ZAMAN’  yoksa!! Zamanın olmadığı yerde mesafelerinde bir anlamı yoktur.Zaten ışıktan hızlı yolculukların sırrıda burada saklı.

Çetin Bal:Eğer zaman akımına egemen olabilirsek bu akım hızını denetleyebilirsek uzaydaki mesafelere de egemen olabiliriz.Mesafeleride ortadan kaldırmış oluruz.Aynı  ANda!

Üstad Muzaffer  Kınalı: Aynı Anda! Evet. İşte aynı şey! Bir ANda evrenin her tarafında olabilirsin, her noktaya intikal edebilirsin.

Çetin Bal: Sanırım bunu  ‘Sıfır Zamanda Sevk Sistemi’ olarak adlandırabiliriz.

Üstad Muzaffer Kınalı: Evet öylede denebilir. Böyle bir seyahat anlayışı içerisinde aslında zaman aracı yapma fikrinede gerek yok!Sen bu yolculuğu ruhsal enerjini yani beyin dalgalarını kullanarakta ve biyomanyetik enerji alanlarınıda kullanaraktan yapabilirsin. Çünkü insan aynı anda geçmişi ve geleceği  mütalaa edebilir.Böyle bir mütalaa içinde kişi zamanıda aşmış oluyor, mekanıda aşmış oluyor.Diğer bir ifadeyle kişinin zihni ve fizik vucudu mekanla sınırlı değilse, zamanla sınırlı değilse kişi zihin ve beden frekansları düzeyinde sınırsızlık ve sonsuzluk içerisine girmiş demektir.Önce zihni sonra bedeni böyle bir sınırsızlığın kavrayışı ve yaşayışı içerisine sokabilirsin.Öyleyse sonsuzluk ve sınırsızlık içerisinde hem mekanın hem zamanın sonsuz  ve sınırsızlığı vardır.Haa..  işte o zaman herşey  tamamdır.İşte bunu anladıktan sonra zamanın içerisinde ‘de sıradan, zamansızlığı kavrayamayan insanları zaman içerisinde yolculuk yaptıracak bir teknik alet fikri veyahutta bir vizyon olarak geleceğe veya geçmişe ait görüntüleri bir ekranda gösterme  fikride sözkonusu olabilir.

Bu zaman içerisinde yolculuk fikri önce zamanın diğer boyutlarına ait görüntülerin yakalanması ve bir ekrana aktarılması şeklinde olabilir.Daha sonra bu zaman yolculuğu fikri maddi hareket şeklinde cismin bir zaman boyutundan diğerine doğru kuantum enerjileri düzeyinde  bir işlemle  aktarılıp taşınması şeklinde olabilir.Böylelikle sadece zihin dalgalarımızı yada astral bedenimizi değil maddi nesneleride  sonsuz geçmiş ve geleceğe doğru transfer edebiliriz.Zaten astral dediğimiz ruhsal dediğimiz şeylerde bir bakış açısına göre daha yüksek frekansta titreşen enerjilerden başka bir şey değildir.Öyleyse maddeyi oluşturan enerjiye ait vibrasyonlarıda  astral bedenin  elektriksel titreşim hızı seviyesinde titreştirirsek madde, yükselen titreşimlerinden dolayı astral bedenin geçebildiği ulaşabildiği zaman ötesi noktalarada rahatlıkla taşınabilir.Zaten boyut farkını yaratanda bu titreşimlerdir.

Ancak bu  ‘zaman  boyutları içinde  madde nakli’ni  şu anki bilinen maddi bilgileri kullanarak yapamazsınız.Bunu yapmaya kalksanız bile elde edebileceğiniz maksimum hız ışık hızıdır.Bu seviyeye ulaşsanız bile  bu hızla bir yere varamazsınız.

Çetin Bal:Zaten  üstadım dediğiniz gibi AGARTA’lıların uzay gemileri bile şu boyut içerisinde en fazla ışık hızında bir hızla hareket edebilir.Zaten bu hız bu boyutta  gösterimde olmanın bir şartı.Bu hız aşılınca boyutsal çerçevede kendiliğinden değişmiş ve aşılmış oluyor.Zaten bizim boyutumuzda algılanan ışık hızının aşılması demek bir üst boyuta geçmek demektir.

Zaten madde özü itibarıyla kinetizmal bir enerjidir yada devam ede giden titreşimsel bir süreçtir bir dalga formudur.Maddeyi aşmak deyince bu bahsi gecen kinetiksel enerjinin üstünde bir enerji bandına geçmeyi yada kuantumsal bir sıçramayı kastediyoruz. Zaten dördüncü boyut dediğimiz şey de üç boyutlu maddeye ait yükselen titreşim hızının içerisine girmekte olduğu bir sonraki boyuttur.

Boyutlar içerisinde yükseldikçe her boyutun kendine göre bir ışık hızı sınırlaması var.Ama bu ışık hızı değerleri o boyutların zaman ve uzay sürekliliklerine göre tamamen farklı değerler alır.Bu açıdan bizim boyutumuzda ışık hızıyla giden bir uzay gemisi bir kuantum sıçramasıyla bir üst boyuta yükseltilmiş olursa aynı uzay gemisinin  o boyuttaki hızı yine o boyuta ait ışık hızı limitinde ama bizim boyutumuza   göre kıyaslandığında 2 nin tam katları oranında artacaktır.Yani bu yolculuğu deftere çizersek şöyle bir grafik ortaya çıkıyor.Bizim boyutumuzda A noktasından B noktasına gitmek 100 milyon ışık yılı gibi bir mesafe ve zaman aralığına karşılık gelmesine rağmen bir üst boyutta bu aralık dahada kısalmaktadır.Yani uzay gemimizle daha üst boyutlara yükseldikçe bizim için sonsuz olan mesafeler dakikalar ve kilometreler seviyesine dek küçülebilmektedir.Bizim boyutumuzdaki A ve B arası bir uzay aralığı bir üst boyutta C ve D kadarlık bir mesafeye karşılı gelmektedir.

                     

1.Titreşim oktavı =Bizim boyutumuzda ışık hızı 300.000Km /Sn

2.Titreşim oktavı=Bir üst boyutta ışık hızı 600.000 Km/Sn

3.Titreşim oktavı= ışıkhızı  1.200.000 Km/Sn

Üstadım sizinde katkılarınızla  benim  bulgularım göstermiştirki boyutlar yükseldikçe ışık hızı ikinin katları oranında artar.Sanırım AGARTA’lılarda böyle yolculuk ediyorlar.Yani Modern fiziğin öngördüğü kurtçuk delikleri denen wormhole  yöntemiyle uzay/zamanda çekimsel eğrilikler yaratarak değilde ışığın frekanslarıyla oynayaraktan bir boyuttan diğerine geçmeyi düşünmüş olmamız lazım...

Üstad Muzaffer Kınalı: Evet   belirli bulgulara varmışsın  yani olayı bu şekilde de ifade edebiliriz.Zaten ışınlama yada zaman yolculuğu  yada uzayda atlama diyince mesele  maddenin vibrasyonel enerjisini yükselterek bir kuantum sıçraması ile ışıkhızı duvarını atlayarak bir üst uzaya geçmek ve orda hareket etmektir.E’ peki bunu neyle nasıl yapacaksın Burada yine  devreye giren şey bir manyetik enerji kullanmaktır.Tabi bunla birlikte kristalleride kullanacaksın.Kimileri bizim burada bahsettiklerimize bir hikaye yada bir bilim kurgu masalı gibi baksada evrensel mantıkla hareket edenler burada söylenenleri gayet iyi anlayacaklardır.

Şimdi zaman kavramı üst boyutlarda da vardır.Ama ordaki zaman ve mekan kavramı bizimkinden oldukça farklıdır.Zaten bizim ışık hızı limitimizi göreli kılan  şeyde işte bu olgudur.O boyutlardaki yada boyutlar yükseldikçe diyelim zaman ve mekan yapısı bir önceki boyuta göre daha’da genişleyip açılmaktadır.

Bu  meseleler çok geniş olan anlatıldıkça derinleşen mevzulardır.Bugün çoğu insana deli saçması gelen bahsettiğimiz, söylediğimiz şurda konuştuğumuz bu mevzular gelecekte  herkes tarafından kabül edilecektir.Bugün dar görüşlü sıradan insanlardan akademisyenlere kadar bir çok kimse  şurda ifade edilen hadiseler konusunda akıl yürütebilecek yada anlattığımız şeyler içinde  söylenmeyen bir çok ilmi görebilecek görüş gücüne bile sahip değildir.Onların kabül etmemesi bu söylediklerimizin olmadığı anlamına gelmez.İlim sonsuzdur.Bizim buradaki gayemiz insan şuurunu- gönlünü açmaya genişletmeye yönelik çabalardır.İnsanlar sonsuzun ve sınırsızın kavrayışı içerisine, anlayışı ve yaşayışı içerisine girdikçe bizim burada söylemediğimiz, konuşmadığımız bir çok mevzuyu zaten kendileri sezecek, hissedecek ve ifade edeceklerdir..İşte bütün bunları göz önüne aldığımız zaman önce her şeye eğitimden başlamak lazım.

Çetin Bal: Üstadım zaten hem zihnen, ruhen anlayışımızı, kavrayışımızı  sınırsız olana akort ederken, sonsuzluk ve sınırsızlıkla bütünleşmeye çalışırken fizikten metafiziğe, psikolojiden parapsikolojiye doğru açılan bir geniş görüş ufkuna sahip olmak lazım.   ‘Görünmeyen ilimlere giden yol  görünen ilimlerden geçer’. Bu açıdan deneysel fiziğin kazanımlarına ve modern bilimin kazanımlarınada sahip çıkıp dahada ileri gitmeyi ve bu doğrultuda çalışmayı düşünmeliyiz..

Üstad Muzaffer Kınalı: Elbette.Zaten bizim dediğimizde bu!! Bizde her demde evrensel bilgiyi araştırmak ve ugulamaktan bahsediyoruz.Evrensel olmaktan, sınırsızı ve sonsuzu anlamak için sınırsız ve sonsuz olmaktan, şartlanmaları ve ön yargıları aşmaktan bahsediyoruz.Hatta diyoruzki  önce düşünceler ve hayaller gelir.Hayal  kuraraktan somutu  değiştirmekten bahsediyoruz.Soyut düşünmenin öneminden bahsediyoruz.Yani soyut olmadan somut olmuyor.Bunları iyi anlamak lazım. Şimdi bir çocuk doğunca ona somut bilimlerin yanında soyut bilimleride öğretmemiz lazım.Soyut düşünebilme, yaratabilme becerisinide çocuğa kazandırmak lazım.Bilim zaten bu değerler üstünde yükselir.Tüm bu soyut ve somut denen hadiseleri sağlıklı bir şekilde öğretmek lazım. Bundan dolayı dünyanın bir çok yerlerinde parapsikoloji okulları açılmış.Halbuki bizde parapsikolojinin ‘P’ sini    bile bilene deli gözüyle bakılıyor.Bu yüzden 30 yıldır söylediğimiz bir çok şeylerden dolayı hala korkuyoruz bu konuları açmaktan çekiniyoruz.Daha öncede geçmişte hatta şu anda bile dünyanın bir çok yerlerinde bazı insanlar bu tarzda bazı metafizik olarak bilinen yahutta  soyut olarak bilinen konuları ifade ettiklerinde hayranlıkla dinlenir ve alkışlanırken, saygı duyulurken  bu tarz şeyleri biz söylediğimiz zaman, Türkiyede birisi söylediği zaman  maalesef  buna deli diyorlar yahutta manyak diyorlar yahutta ciddiye almıyorlar, gülüyorlar.  ‘Hadi sende kim oluyorsun’ dercesine gülüp geçiyorlar.Bu çok kötü bir şey..!

Çetin Bal: Evet üstadım insanlar başlarını mavi gökyüzüne doğru kaldırıp başka dünyaların başka gerçeklerin olabileceği, başka ölçülerin varolabileceğine dair geniş bir kavrayışa, geniş bir görüş gücüne sahip değiller maalesef.  insanlar sizinde dediğiniz gibi sınırsız olan gerçeği kavramak için sınırsız,  ve sonsuz olanı anlamak için sonsuz  olmayı bir türlü algılayıp yaşamlarına yansıtamıyorlar. Daha doğrusu anlamıyorlar bunu!  Bizim insanlarımız  kendi gözünün ötesinde birileri bir şey diyecek ki ona itibar edecek.  Metafizik mevzularda da  bu böyle! Sonsuz alemlerin her noktasını ihate edip gezip gelip burada  saklı geleceği anlatsakta  daha yeryüzünde söylenmemiş şeyleri konuşsakta   bu itibare alınmıyor.

Üstadım peki zaman yolculuğu konusuna şu kristaller açısından yaklaşsak.Filimlerde, efesanelerde, masallarda, mitolojilerde ve spekülasyon boyutunda ‘KRİSTALLER’ sanki zaman yolculuğunu olanaklı kılan bir araç gibi bir vasıta gibi gösteriliyor.Derler ya rüyalarda, mitlerde ve efsanelerde ve dilde olan her şey mutlaka daha derinlerde bir gerçeğe işaret ediyor olabilir.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali..!! Sizce kristalleri kullanarak, bunlarla zaman kapılarını açaçak şekilde  enerji üretme yaratma deneyleri yaparak zaman akışını sekteye uğratıp zamanda ileri ve geri gitmek mümkün mü?

Üstad Muzaffer Kınalı: Şimdi kristallerle deli dolu bir şey yapmak yüksek enerji alanları yaratmak kontrol edemeyeceğin enerjileri bir noktaya toplamak bu yolculuğu yapmaya kalkanlara ummadıkları zararlarda verebilir.Onun için bazı anlaşılması zor ama anlaşılsa bile uygulaması çok zor, uygulansa bile felaket getirecek şeyleri söylemek istemeyiz..!! Henüz insanlık  bu bilgilere hazır değil.Önce onu söyleyelim.Ancak kristaller de bir çok alanda kullanılabilecek bir çok farklı kullanım biçimine sahiptir.Lazer ışığı gibi.Sadece boyut aşmak frekansları değiştirmek enerjileri odaklamak için değil bir çok amaç için kristallerden faydalanabilirsiniz.Mesela bizler kristalleri  daha iyi medyumsal görüntü almak için şakralarımızı geliştirmek için  ruhsal şifa vermek için prapsikolojik çalışmalarda kullanıyoruz.Hatta şuur enerjisinin çok daha farklı boyutlara geçmesi için bir zaman kapısı, bir boyut kapısı gibide kullanılabilmektedir.Mesala kuars kristallerinin hafızasını sıfırlayarak kendi hafızamızla (bir nevi zihin dalgalarımızla) rezonatif bir ilişkiye sokabiliriz.Kristale bu yöntemle istenilen bilgileri, düşünceleri yükleyerek tekrar ondan bilgi ve düşüncenin çoğaltılmasını ve genişletilmesini isteyerek  o bilgiyi geriye alma şeklinde de  beynin gelişmesinde kristaller kullanılabilir.

Çetin Bal: Üstadım kristallerle zaman içine yolculuk teknolojisi ve kristal teknolojisi konusunda söyleyebileceğiniz bir şeyler varmı? Benim bir çok kaynaktan elde ettiğim bilgilere göre  kristallerce yaratılan enerji girdabıyla zamanda geriye yada ileriye yada bir başka boyuta geçebiliyoruz.Enerji girdabı kendi çevresinde dönerek ve çevrimsel hızını arttırarak kendi döner alan titreşimlerini yükseltir.Bu girdap bir kez harekete geçtiğinde tekrar kapatılması iptal edilmesi oldukça güçtür.Bu girdap tekrar tekrar ortaya çıkarak etkin hale geçebilir.işte bu döngüsel enerji alanları yaratmanın bir yolunu bulmak! dersek burada devreye kristaller giriyor.Buna göre  kristaller  evrensel alan enerjisini(vakum enerjisini) alıp dönüştürerek/ titreşim hızını değiştirerek yansıtabilir.Kristaller evrensel enerjiyi alıp yansıtarak belli bir noktada manyetik girdaplar yaratmamızı  sağlayabilirler.Manyetik girdaplar, Kristaller, kristal enerjisi, evrensel enerji, enerjiye ait  titreşim hızının yükseltilmesi, bu manyetik girdap şeklindeki enerji alanlarının farklı titreşimdeki boyutsal katlar arasında bir geçiş kapısı gibi işlev görmesi, zaman kaymaları, döngüsel enerji alanları ,  gibi tüm bu fenomenler zaman yolculuğunun boyut değiştirmenin anahtarı gibi görülüyor.

Üstad Muzaffer Kınalı: Bak şimdi bu kristal olayının ardındaki mesele şudur;  zaman enerjiye bağlı titreşimsel ritimsel bir sarkaç hareketini andıran kinetizmal bir yansımadır.  Bundan dolayı enerjiyi saptırmanın mümkün olduğu her yerde bu yansımayı (yani zaman akımının kendisini)’da saptırmak mümkündür.İşte bu gibi kristaller de bu vakum enerjisi dediğimiz evrensel enerjiye bağlanarak bu enerjiyi çekip yansıtarak, dönüştürerek varolan enerji frekanslarında çok büyük sapmalar meydana getirebiliyor.İşte ışığın titreşimindeki bu sapmalar sizi  başka boyutsal katlar içerisine kaydıracaktır.Yani bir zaman kapısı gibi! Bir açıdan bakıldığında kristaller zamansızlığa geçişin vasıtaları gibi görülebilir. Kristaller sizin hayal edebileceğinizden de çok daha önemli işlevlere sahiplerdir.

Çetin Bal: Peki üstadım bu kristaller hakkında biraz daha bilgi vermeniz mümkün mü?

Üstad Muzaffer Kınalı: Şimdi bir kristalin oluşma sürecini biliyorsun.Kimi kristaller nerdeyse dünyanın varoluşundan beridir buradadırlar.Yani bunların ömürleri milyonlarca yıl gibi çok büyük bir zaman dilimini kapsar.Bundan mütevelli sanki bir kristal, dünyanın tüm geçmişini oluşum sürecini görmüş gibidir.Kristallerin her türlü titreşimi ve enformasyonu depolama gibi bir özelliğide vardır.Bu açıdan kendi zihin dalgalarınızla kristale ait manyetik hafızayla bağlantı kurabilirseniz.Kristalin tanık olduğu tüm geçmişi sanki şimdi yaşıyormuşcasına  sanki olaylar şimdi oluyormuşcasına algılamak mümkündür.Aynı bir video bant izler gibi izlersin.Her şeyi görürsün.Hatta bir başka açıdan kendi zihin dalgalarınızı ve kristalleri kullanarak kendi şuur enerjinizle gelecekteki olayları bile algılamanız, görmeniz mümkündür.

Çetin BAL:Kristallerde geçmişi izlemek dediğimizde bahsettiğiniz olayda kristali bir video bant gibi kullanma sözkonusu. Bu bandı okuyabilende şu an için insan  zihnidir.Beyin dalgaları elektriksel olarak kristallerle ilişkiye girerek oradaki elektriksel ve elektromanyetik kodlama şeklinde kaydolan bilgiyi vizyona çevirerek okuyabilir.Sanki bu durum radyestezik ve psikometrik olarak eşyada saklı yada eşyaya  sinmiş her türlü titreşimi okuyarak geçmiş hakkında bilgi alma metodudur.Ama  üstadım benim kastettiğim şey daha farklı..!Ben kristalleri kullanarak bir enerji yoğunluğu yaratarak baya fiziksel olarak maddi anlamda bir zaman yolculuğu yapmaktan bahsediyorum.Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Üstad Muzaffer kınalı:Kristalleri kullanmak demek, kristaller oluşum ve başkalaşım geçirmeye vesile olan bir güç teşkil ettiği için kristal ve kristal gibi bazı maddeleri zaman aracını yaparken kullanabilirsin.

Çetin Bal: Üstadım ‘oluşum ve başkalaşım geçirmeye vesile olan bir güç’ derken sanırım vakum enerjisinin bilinen üç boyutlu frekanslarını kristaller vesilesiyle değiştirmekten, dönüştürmekten bahsediyorsunuz.

.....Bir süre sessizlik  oldu.

Üstad Muzaffer Kınalı: ...bak şimdi bu zaman aracının yapımında plazmayı kullanırsınız, kristali kullanırsınız ve daha bunun gibi uzun yıllarda oluşan daha nice bazı materyalleri kullanabilirsiniz.Ancak birinci etapta kristalleri kendi oluşumları kadar uzak dönemlere ait bilgileri elde etmek için kullanabiliriz.Sanki bir veri bankası gibi.Geçmişte gideceğin zamanı mekanı bilmeden gitmek tehlikeli olabilir.Önce gideceğin yer hakkında zaman aracının bilgisayar hafızasında o  yere ait bir takım bilgiler olmalı.Öyle olmazsa bilmediğin yere nasıl gideceksin? İlk önce gideceğin yerin görüntüsünü bilgisini alacaksınki sonra oraya hareket etmeyi düşünmüş olabilesin!!Başka türlü bilmediğin görmediğin ölçmediğin hesaplamadığın verisi olmayan bir yere nasıl gideceksin.Yani şurdan şuraya adım atarken bile insan beyni milyonlarca hesap yapıyor.Zaman makineside böyle.Önce aracı hareket ettirmeden hareket edeceğin yerin uzaydaki zamandaki koordinatlarını  bilgisayara kaydedeceksin’ ki bilgisayar aracı gitmek  istediğin yere götürebilsin.Öyle olmazsa olmaz zaten..gidemezsin bir yere.

Bunları anladıktan sonra zaman aracını uzak zamanlardaki o görüntüsü alınan yere doğru  fiziki olarak boyutlar arasında hareket ettirmek için piramit kristallerle üretilen bir takım manyetik enerjileri  zaman aracına yansıtarak ve zaman aracını bu enerjiyle sararak-kaplayarak, bilgisayarın kontrolü altında bu enerjileri işleme koyarak, yönlendirerek bu sayede zaman boyutları içerisinde makineyi hareket ettirmiş olmayı düşünmüş olmamız lazım.

Çetin Bal: Evet üstadım...

Üstad Muzaffer Kınalı: Kristallerle aslında geçmişe doğru olduğu kadar geleceğe doğruda görüntü almak mümkün olmakla birlikte kristali ve kristal enerjilerini kullanarak zaman makinesini de fiziki olarak  bir zamandan diğerine doğru hareket ettirmek mümkündür.

Çetin Bal:Üstadım ben bu kristal enerjilerini nasıl kullanacağımızı  nasıl üreteceğimizi anlamakta güçlük çekiyorum.Yani bu nasıl bir kristaldir.Bu kuartz kristali mi? yada başka bir kristal mi?Yada bu bahsettiğiniz kristalin ölçüleri, açıları  nedir? Enerjiyi bu kristalden nasıl alacağız.Bu kristal pirizmalar derken bunun belli ölçüleri varmı? Bu enerjiyi bu prizmanın neresinden alacağız?Bu prizmanın moleküler örgüsü hakkında bir şey söyleyebilirmisiniz? Yani nasıl bu kristaller vakumsal enerjiyi çekip yansıtıyorlar?Yani bu kristalin içinde ne olup bitiyor?

Üstad Muzaffer Kınalı:Bu kadar merak ediyorsan araştıracaksın işte biz söylüyoruz.Zaman aracını inşa edecek olan sensin.

Üstad Muzaffer Kınalı: Şimdi ben bunları aslında daha önceki konuşmalarımızda söyledim.Bu gibi şeyler açıkca söylenmezler.Bu gibi teknik sorular bir noktadan sonra kişilerin inisiyatifindedir.Yani bunlar belli noktada ARAŞTIRMA meselesidir.Biz zamanda yolculuğun mümkün olduğunu ifade ediyoruz bu konuda yardımcı bazı bilgileride veriyoruz.Hatta astral seyahatle geleceğe yolculuk ettiğimizde insanların ilk zaman aracı yaparken küresel bir cam balonu andıran bir şekilde bu aracı yaptıklarını gördük. Neden küresel? Yada bu araç neyle çalışıyor? Bunu hemen izah etmek zor tabi.Bu konuda daha önceki konuşmalarımızda bir çok değerlendirmelerde bulunduk.Bunları  belli bir noktadan sonra sen düşüneceksin.Yada bu konuyla uğraşan insanlar bu söylediklerimizden bir çok şey çıkaracaklar.Bazı şeyler zamanla olur.Hatta bu gibi teknik olayları sen düşüneceksin gerektiğinde  sen bize anlatacaksın.Sen insanlara yol göstereceksin sen anlatacaksın.

Çetin Bal: Evet üstadım tabiki bizlerde zamanda yolculuk konusundaki kendi çalışmalarımızla yine gelecekte bu konularda çalışacak olanlara en azında bir ilham dahi verebilirsek mutlu oluruz.

Üstad Muzaffer Kınalı: Şimdi dediğim gibi ben bir çok şeyi hatta bazı teknik mevzuları sana daha öncede söyledim.Bu konuda tam bir anlayış sahibi olmak istiyorsanız zihin düzeyiniz o seviyeye gelmeden bu bilgileri versemde anlamazsınız.? Anlatsam bile ‘Ne diyor bu üstad yaa’  diye boş boş bakarsınız.Anlamazsınız.Şu söylediklerimizi bile herkes bir anda hazmedemez anlayamaz.Bu meseleleri daha hızlı daha çabuk daha net olarak anlamak ve kavramak istiyorsanız beyninizi, soyut düşünebilme yeteneğinizi, şakralarınızı, ruhsal enerjinizi, belleginizi geliştirmeniz lazım.Şakralarınız geliştiği zaman zaten beyninizde düşünebilme yeteneğinizde, akıl edebilme yeteneğinizde gelişecektir.Kavrayışınız ve anlayışınız geliştikçe şu konuşulanları tekrar dinlediğinizde fark etmediğiniz bir çok şeyi fark edeceksiniz.Biz ne kadar anlatsakta, bizim bilgimiz sizin anlayabildiğiniz ölçüdedir daha fazlası değil.Akıl şişen ne kadar genişse  o kadarlık su alırsın.Ben kovayla tependen aşağı su boşaltsamda yani şu  mevzuları bin yılda anlatsam sen aklının gönlünün genişliği nispetinde bizden nasibini alırsın.Daha fazlasını değil?Haa  ..öyleyse önce  dedik’ki sana ‘sonsuzu anlamak istiyorsan sonsuz,  sınırsızı kavramak isitiyorsan sınırsız  olmalısın.!!’ İşte beynini sonsuzun tüm frekanslarına açtığın zaman her şeyi aklen görür, kavrar ve anlarsın bize bile sormazsın.

Çetin Bal: Üstadım siz bir zaman makinası teknolojisini anlatmaktan, yapmaktan  öte böyle bir yolculuğu planyabilmenin çok büyük bir anlayış seviyesini gerektirdiğinden bahsediyorsunuz.Ve bu anlayış seviyesini geliştirmenin yollarından bahsediyorsunuz.Fakat ben yinede yapabildiğimiz ölçüde bu zaman yolculuğu hadisesinin teknik anlayışına girmek istiyorum.Bu bağlamda kristal teknolojisi ve zaman yolculuğu teknolojisi konusuna dair daha başka  neler diyebiliriz?

Üstad Muzaffer Kınalı:Ben daima tüm konuşmalarımızda hangi konu olursa olsun önce zihni geliştirmenin esas olduğundan bahsettim.Bilmelisin ki  enerji bilgidir.Maddenin sanki en akışkanı gibi en latif ve seyyalevi olanı gibi kristalleri düşünebiliriz.Yani ruhsal enerji kristale yüklenebilir.Kristaller ruhsal dediğimiz görüş gücümüzü arttırabilir destekleyebilirler.Kristaller evrensel bilince açılan kapılar gibide algılanabilirler.Dedim ya krsitaller insanların bilmediği anlamakta güçlük çekebileceği bir çok  amaçlar içinde kullanılabilir.Kristaller zihni şuuru destekleyen yan elemenlar gibidirler.Bazı durumlarda telepatik iletişimide kuvvetlendirirler.Kristaller bilinmeyen sonsuz boyutlara açılan bir perde gibidirler.Sanki sonsuz alemler kristalerde  iç içe geçerler.

Hiç dikkat ettinizmi çok kıymetli olarak bilinen mücevher dediğimiz  kristal taşlar vardır.Bu taşlar sizce neden kıymetli?İnsanlar neden bazı kristalleri çok kıymetli bir değer ölçüsü olarak görmüşlerdir? İnsanlık bilinç altı düzeyde ruhsal olanla, fizik dünya arasındaki bir sınır gibi görüyor kristalleri.Şuur enerjisi siz farkında olmasanızda kristalin önemini bir şekilde biliyor.Çünkü kristalle siz farkında olmasınızda duygusal enerjiniz ve şuur enerjiniz  bir çeşit etkileşime giriyor.Bu kristallerle zihninizi birleştirerek kendinizi daha yüksek algılama düzeylerine  yükseltebilirsiniz.Bunları kullanaraktan kendinizi kristallerle bütünleştirerekten şu bilinen hali aşabilirsiniz.Bu sadece şuur enerjisi düzeyinde yaşanan bir etkileşim ve geçiş hadisesi değil aynı zamanda bu enerjileri fizik düzlemede yansıtıp maddeyi bilinen boyutlarının ötesine transfer edebilirsiniz.Çünkü bir yerde algıladığınız şu  madde de böyle sanıldığı gibi değildir.Madde dediğiniz şey  sizin, bir başka açıdan bakıldığında sadece bir bilgi yığınıdır.Bir enformasyon yumağıdır.Yada sadece dans eden, belli bir modda  titreşen donmuş ışıktan başka bir şey değildir.Madde değiniz şey bir an bile gerçekliği devam etmeyen geçip giden, akışkan, oynak olan  zamanın  gölgesinden başka bir şey değildir.Madde sadece elektriksel alanların bir kaynaşmasıdır.Bu alanlar çözüldüğünde ortada madde de yoktur.Sadece varlığı bile belli olmayan zamansal bir esintiye bir dalgaya dönüşür gider.Madde aslında bir yerde elektromanyetik bir seraptan başka bir şey değildir.Bu açıdan şu madde burada böyle gördüğün gibi değil.!! Zaman dediğin şeyde aslında bildiğin gibi değil.Senin gördüğünü sandığın şey aslında senin belleklerinin beyninin şartlandığı sana gösterdiği şeylerdir.Daha ileri anlayış düzeylerinde her şey uzay ve zaman  içindeki her şeyde dahil tüm bu şeyler zihin içinde erir gider.Ve ortada sadece tek bir gerçek kalır.Her şeyin ondan kaynaklandığı, ondan geldiği ve ona geri döndüğü bir düzlem. ZİHİN!!!

İşte bundan dolayı diyoruz’ki şu  madde  gördüğün gibi değil, senin belleklerinin şartlandığı biçimde sen dünyayı görüyor yaşıyor ve deneyimliyorsun.Keza madde hakkında sahip olunulan bilgide gerçek değil.Öyle dünyalar varki buradaki hiçbir bilgi orada işe yaramıyor.Demekki sadece alınan, öğrenilen bilgiler değil, meselenin daha da  ötelerine, bilginin  dahada ötesine yani anlamaya  yönelmek lazım. Şu kadar elektron varmış, şu kadar kuark varmış, elektron böyle dönüyormuş.Güneş şöyle çekiyormuş,  ışıkhızı şöyleymiş  gibi izafiyetteki  tüm hadiseler ve bilgiler ancak belli bir yere kadar vardırlar. Ya sonrası......

Çetin Bal: Evet üstadım.

Üstad Muzaffer Kınalı: Sonuçta bildiğimizi sandığımız şeylerin hiç biri öyle değil.Yani BİLGİde böyle bilindiği gibi değil Hiçbir şey böyle değil.Hiç bir şey sandığın gibi değil.Gördüğün gibi değil.Keza dinsel ayetlerde de böyle söylüyor, mistik metinlerde de böyle söylüyor, izafiyet teorilerinde de  bu böyle söyleniyor.Hatta kuantum fiziğinin kavramlarında bile bu böyle söyleniyor.

Şimdi biz konuşurken elimizdeki metreden başka ölçü bilmiyorsak, anlatmak zor oluyor.Belli klasik ölçüler tanımlamalar var.Siz bana bu ölçülere göre soru soruyorsunuz.Elinize metreyi alıyorsunuz, mesela ben  basınçtan bahsettiğim zaman elinizdeki metreyle kaç metre gelir bu basınç diyorsunuz.Çünkü elinizde metreden başka bir ölçü yok!! Başkasınıda bilmiyorsunuz.

Yavv  ben bu basınç  metreyle ölçülmüyor diyorum!! Sen bana hala basıncın kaç metre geldiğini soruyorsun.

Bu durum dünyamıza düşen UFO enkazları üstünde bu araçları hareket ettiren yakıt pompalarını, jet motorlu yanma hüçrelerini, yağ pistonlarını, kanatları, yakıt depolarını arayıp bulamamaktan şikayetçi olmak gibi bir şey!! Dikkat edersen insanlar kendi kafalarında ki verilere göre, ölçülere göre aracı inceliyorlar.Bu şekilde şartlanmış verilerle olaya bakılırsa yeni evrensel hareket yasalarına ulaşmak, bunları kullanabilmek mümkün değildir.Hepsinden öte bu aracın neyle çalıştığını nasıl çalıştığını anlamak mümkün olmaz.Öyleyse ölçülerimizi, bakış açımızı tamamıyla değiştirerek, olaya tamamıyla başka bir boyuttan bakmamız lazım.Yoksa karşımızdaki olayı anlamak çözmek mümkün değildir.

Şimdi bu zaman makinesi teknolojisi, UFO Teknolojisi, kristal enerjileri hadisesi  kuramsal olarak yüksek medeniyete sahip diyebileceğimiz  yeni gelişmekte olan bizim gibi uzay uygarlıkları tarafından  bilinsede  kavram olarak kullanılsada bu teknolojilerin uygulaması çok büyük zorluklar içermektedir.Bilmeden yapılan uygulamalar 1943’ te Philadelphia Deneyi olarak bilinen  deneyde de yaşandığı rivayet edilen  bir takım zaman karışıklıklarına, kendiliğinden kontrol edilemeyen zaman kaymalarına ve canlılar açısından biyolojik ve zihinsel hasarlara neden olabilir.Meseleyi doğru analiz etmeden, bilmeden bu deneylere girişmek büyük felaketlere yol açabilir.

Öyleyse bir takım bize yabancı gelen meseleleri anlamak için şu anda insanların belleklerindeki kavramların değişmesi lazım.En azından biraz biraz bazı anlayışların değişmesi, gelişmesi lazım.Bu olmayınca söyleyeceğimiz şeyler algılanmıyor.Söylüyorum yine algılamıyor insanlar.Daha önce şöyle soruluyordu ‘İnsan tonlarca yükle birlikte havada nasıl uçacak?’ deniliyordu.Bunu düşünmek bile deliliktir deniyordu.Fakat bugün tonlarca ağırlıktaki yolcu uçakları uçmuyormu havada? eee  uçuyor!!Öyle değilmi?E nasıl oluyor peki bu? Bunun delilikle ne ilgisi var?İşte o zaman için bu hadiseler kavranmıyordu.Bunu bilmeyen biri için olay anlaşılmaz olduğu için  bir delilik olarak, saçmalık olarak geliyordu insanlara..Ama şu andan bakıldığında bile bize imkansızmış gibi gelen şeyler zamanı gelince zaten kavranılacak.Yeni kavramlar gelişecek.Biraz biraz, alışa alışa  ‘daha alışılmadık olana doğru’ insanlık  ilerliyor.Ancak daha eğitim çağlarında  beyni şartlandırarak eğitim değil,  soyut ve somut kavramlarıda geliştirerek eğitim yapılmalıdır.Her çeşit  şeyin somut ve soyut kavramını ikisi yan yana gidebilir diye düşünmeliyiz.Bir şeyi soyut düşünürsen  yok efendim aklını  oynatırsın yada hayalci olma  deniyor. Somut düşünürsen maddeci- materyalist olursun deniliyor.Hayır öyle değil işteee!!İnsan soyut ve somut olarak iki şekilde vardır.İki durumuda aynı anda kullanmasını bilmeliyiz.Bizim şu anda mademki fiziksel olarak bedenlenmiş bir halimizde var  öyleyse fiziksel olarak kullanılabilen  bütün ölçülerin içerisinde yer alıyoruz.Ama bu fiziksel kanun,  kaide ve ölçülerin daha binde birini bile henüz bilemiyor kavrayamıyor ve kullanamıyoruz!!

Eğer evrensel bir şuura ve zihinsel farkındalığa yükselebilirsek açık bir zihinle zaten maddesel dünyanın kavramları ve madde ötesi dünyalara ait  kavramlarında anlaşılması daha kolay olacaktır.Dikkat edin zihnimizi geliştirirken dünyayı da değiştiriyoruz.

Şimdi maddesel ölçüler içinde kıyaslamalarla maddeyi  kısmende olsa anlayabiliyoruz.Bu tamam.Peki madde ötesini neyle anlayacaksın? Tamam maddeyi hadi kısmende olsa yine maddesel ölçüm ve kıyaslamalarla anlıyoruz dedik Peki ama şimdi madde ötesi halleri neyle anlayacaksın?Madde ötesi!!! Maddeyi aşalım diyorsun. Madde aşılmayınca ona bağlı zamanda aşılmıyor!Zamanı aşmayınca madde geçilmiyor!

Çetin Bal: Üstadım sonuçta madde yoğunlaşmış enerjidir.Enerjide bir titreşim frekansıdır.Yani maddeyi aşmakla ‘maddeyi oluşturan bu enerjinin titreşim hızını yükseltmek’ aynı şeyi ifade eder.Yani burda da maddeye ait enerjinin içerisinde kendini yaydığı kendi boyutsal çerçevesini aşarak bir üst boyuta yani bir üst enerji titreşimi bandına geçiş yaparız.Buna göre bir elektromanyetik alan matriksi kendi iç titreşim hızıyla kendi boyutsal geometri çerçevesinide yaratmış yansıtmış olur.Yine enerji aynı matriks alanına ait titreşimleri kullanarak kendini bir üst  boyutsal relite içine yükseltebilir.İşte bu noktada kristal prizmalar bu alansal matriksteki enerjiyi kendi içlerinde toplayıp tireşimsel bir dönüşüme uğratıp yansıtabilmekteler.Böylece bu kristal enerjisi bizi farklı boyutların tireşimsel atmaları içerisine doğru frekanssal anlamda yükseltebilir, taşıyabilir.Ki  kendi zaman boyutlarımız arasında da bu şekilde kayarak yer değiştirebiliyoruz.Bu tireşimsel bir yer değiştirmedir.Zamanın kendiside bir yerde  maddeye  bağlı olan ama dördüncü boyutta asılı duran, açılım gösteren bir çeşit enerjisel bir frekans bandıdır.Öyleyse zamanda yolculuk demek, zamanda yerdeğiştirmek, zamanda ileri geri gitmek denen şey aslında yerinde bir frekans değişimi yani bir frekans perdesi hadisesidir.Zira tüm zamanlar iç içe boyutsal frekanslar halinde yaşanır.

İşte bu maddeyi, bu boyutu,  bu zamanı aşmak diyince maddenin boyutsal çerçevesini çizen bu enerjinin temel titreşim hızı üstünde bir değişiklik yapmak mecburiyetindeyiz.İşte vakum enerjisi dediğimiz bizi bu boyutta gösteren hepimizi içine alan bu elektromanyetik denizin  titreşimlerini değiştirmek suretiyle hem boyutlar arasında hem zamanda yerdeğiştirmek  mümkündür.

 

Üstad Muzaffer Kınalı İşte bu titreşimleri değiştirmek ve zaman içinde ileri geri kayabilmek, zaman frekansları arasında yer değiştirebilmek için daha önce dediğimiz kristal teknolojisi olayını kullanacaksın.Bunun yanında kristalle beraber şuur enerjisinide kullanacaksın.

Çetin Bal: Ama üstadım şuur enerjisi olayı psişik bir olay.Parapsikolojik bir hadise.

Üstad Muzaffer Kınalı: Ama şuur enerji zaten, beyin dalgaları dediğimiz bir hadise bu!!Sen kristali neyle kullanmayı düşünüyorsun? Bilinçli bir şuur olmayınca sen kristali neyle nasıl kullanacaksın? Peki şuuru, aklı neyle kullancaksın.? Onuda madde olmayan bir üst boyuttaki gücünle kullanacaksın.O da ruhsal enerji dediğimiz olaydır.

Çetin Bal:Sonuçta, bir yerde psişe dediğimiz olayla madde dediğimiz şey daha farklı bir düzeyde  birleşiyorlar.

Üstad Muzaffer Kınalı: bir alt değeri bir üst değerle kontrol edeceksiniz. Bir açıdan soyut ve somut dediğimiz şeyler bile izafidir.İzafi olmayan tek şey izafiyetin kendisidir.İşte o izafiyette bu  tanımsızlıkta,  zamansızlık ve mekansızlıkta yerini alarak bizim onu kavrayışımızı bekler.Bilinmekliğini bekler.Zaten zamanın, mekanın izafiyeti bile bu zamansızlık  mevhumundan doğar.

Çetin Bal: İzafi dünya anlayışı gerçekten ilginç. Mekanda zaman gibi eğilip bükülebilir, katlanabilir bir izafiyete sahiptir.Zaman ve zamansızlık, mekan ve mekansızlık arasında böyle bir bağıntı vardır.

.İnsanlık olarak zihnimizi, kavrayışımızı, dilimizi, soyut düşünebilme yetimizi geliştirmedikçe  zaman ve makanı aşan  teknik donanımlarının çalışma mantığını ve ilkelerinide  çözemeyiz.Aynı şey geleceğin teknolojisini öngörme hayal edebilme  konusunda da  söylenebilir.Yada bilinenin, alışılanın dışında daha yüksek teknik anlayışları ve yeni sistemleri icat etme konusunda da bu böyledir.

Üstad Muzaffer Kınalı: Evet .Bizim söylediğimizde bu zaten.Bazı  medyumsal kanallar vasıtasıyla olan görüşmelerimizde uzaylı medeniyetler şöyle diyorlar: Siz insanlar o kadar güçlü varlıklarsınızki ruhsal enerjinizin farkına varsanız bütün kainat avucunuzun içinde olur.Hatta  ‘ölmezsiniz beden değiştirmezsiniz’ deniyor. Hem zihin olarak hemde beden olarak  zamansızlık ve mekansızklık içerisine girersiniz deniliyor.Ancak bu lafta kalıyor!!Hiç uğraşılmıyor bunun için.Dinler softa olmuş beyin uyuşturuyor! Nakille, telkinle! Öteki maddeciyiz biz diyor!  Gözle görülmeyen, elle tutulmayan, ölçüp biçemediğimiz şeye inanmayız biz diyorlar.Anlamam, bilmem uygulamam, okulunu dahi açmam, böyle bir şeyin eğitimini bile vermem diyor adam.Bu düşüncelere, bu öğretilere kimi zaman mistizim dendi, kimi zaman tasavvuf dendi, din dendi, felsefe dendi, metafizik dendi.Bugün kısmende olsa buna bilim diyoruz.Zira BİLİM insanın kendini ve doğasını anlama yoludur.Bu gibi aynı evrensel noktaya hep değişik isimler, ekoller, akımlar adı altında  dikkat çekilmek istenmiştir.İnsanın kendini arayışı hep değişik anlayışlar- sistemler altında hep devam etmiştir hala devam etmektedir.

İşte bizler sahip olduğumuz bu soyut kavramlarla somut olanı etkileyelim.Somutuda değiştirelim.Ona istediğimiz gibi şekil verelim.İşte onu yönlendirmek,  şekil vermek hem zaman hem mekan meselesini ayarlamak demektir. Onlara hakim olmak demektir.Onları istediğimiz yöne çekmek demektir.Bunu yaptığımız zaman yeniden madde yaratabiliriz.Ruhsal gücünüzle kainatlar yaratabilirsiniz. O  yarattığınız sistemlere kendi kurallarınızı yasalarınızı koyar orlarda bedenlenerek yaşayabilirsiniz.

Bak şimdi şu  maddenin atomların bir yapılma şekli var! Bunu bildiğin zaman sende kendi zihin gücünle o maddeyi, o atomları yeniden yaratırsın.O atomlardan yıldızlar galaksiler yaratırsın.

Gerekirse kişi kendisini aştığı zaman kendinide bir üst benliği ile inceleyebilir.Hatta kişi üst benliği ile kendi oluşturduğu o dünyada, galakside, o kainatta kendi yarattığı bedensel formununu, zihin formunu, kendi gen yapısını psikolojik yapısını inceliyerek kendisini anlamaya çalışacak.Kendi sırlarını çözmeye çalışacak.Kendi yarattığı maddeyi inceleyecek, maddenin sırlarını çözecek  Bir çok bilgiler var orda zaten!Tüm bilgiler kendi genlerimizde, zihin yapımızda kodlanmış durumda zaten.Böylece kendimizi çözdüğümüzde evreni ve maddeyi de anlayacağız zaten. Ama şimdi bunu konuşmak,  okulunu açmak, mütealasında bulunmak lazım gelirken aksine bu türde düşünen insanlar hep baskı gördü, öldürüldü yani EN-EL HAK  diyen insan yani bir  açıdan kendisinin  yaratıcı olduğunu söyleyen insan  yahutta insan kainatın efendisidir, ilahıdır, yaratıcısıdır diyen kişiler hep hor görülmüş, hakir görülmüştür.Bu insanların bir çoğu dine  ve  zamanın bilinen inanç ve öğreti  sistemlerine, ters düştükleri gerekçesiyle hep dışlanmışlar, anlaşılamamışlardır.

O bakımdam bir çok konuda konuşamıyoruz, konuşsanız bile anlaşılmıyor! Anlaşılmayıncada söyleyen sıkıntı duyuyor.İnşallah bunu anlayabilenleri çoğaltacağız! Çok daha muazzam bilgiler edineceğiz.Bu bilgileri karşısı anlamadan söylediğin zaman sıkıntı veriyor.Eğer bunu anlayanlar çok olsa her gün konuşsak yeni bilgiler versek bin yılda ömrümüz olsa yinede bitmez! İslami litaratür içerisinde ‘Allahın  o kadar çok ilmi vardır’ki deniyor  denizler mürekkep olsa  bir o kadar daha deniz olsa ve ağaçlarda kalem olsa yazarak bitmez.’ Dendiği gibi  ilim çok sonsuzdur! Ancak insan bunu kavrayacak kadar genişlemeli.Diğer yönden kişinin merakı var ama zihni meseleyi kavrayacak kadar gelişmiş değil.Kişi ne dediğimizi kavrayamıyor.Peki bu durumda ne yapacağız!Şimdi anlaşılmayacak şeyi söylemekte bize sıkıntı veriyor.Ancak mevzu anlaşıldığı zaman  çok rahat ediyor insan! Mutlu oluyor!Onun için bizler insanlar hangi şeyi anlamak istiyorsa,  o anlamak istediği şeyleri konuşmak istiyoruz! Ne kadar? Anlayabileceği kadar konuşmak istiyoruz.! Daha fazla konuşunca sıkıntı duyuyorum.O anlayabilirim sanıyor.Yahutta anlamayınca karşıdaki yanlış anlatıyor sanıyor.Kişi meseleyi anlamıyor.Öyle sanıyor.O da bize sıkıntı veriyor.Böyle oluncada biz kendi içimize çekilip  kendi kendimize olayı müşahade etmek zorunda kalıyoruz.Anlatamıyoruz meseleyi! Bu durumda insan muhatabıyla  bile konuşmak istemiyor.Susuyoruz! Şimdi işte ZAMAN konusunda da  insanlar düşünsün söylediklerimizi, anlasın! Anlamaya çalışsınlar.Soruları varsa tabiki bilinçli soruları varsa o konulara cevap verir anlatmaya çalışırız.Önceki konuşmalarımızda her soru bir ilmin kapısıdır demiştik.O kapıdan içeri gireceğiz. Soruyu soranın zihin yapısına soruş biçimine göre öğrenmek istediği meseleyi anlatacağız.Gerekirse kişilerin istediği yerde, istediği kitapta ve bizi konferansa davet ederlerse  konferanslarla bu gerçekleri ilimleri, sırları anlatacağız.Hatta web sayfalarında bile bize sora soranlara yanıtlar verebiliriz.

Çetin Bal: Evet üstadım...Gerekirse size soru soran arkadaşlar olurlarsa E-Mail yoluyla bana yazabilirler.Yine web sayfamızda röportajlarımız devam edebilir tabi..

                 -------------------- ----------   SON ----------------------------------

[ Not: Üstad Muzaffer Kınalı  yıllar önceki bir sohbetimizde  astral seyahat uygulamasıyla Denizliye bağlı traveltenleri ile ünlü pamukkale’nin ( eski adıyla Hierapolice) geçmiş zamanındaki dönemlerine gittiğinden bahsetmişti.Bir diğer sohbetinde günümüzden 200 yıl sonraya yani yaklaşık 2200  yıllarına gittiğini ve orda havada uçan insanlar gördüğünden bahsetti.İnsanların üstlerinde saydam ve dökümlü,  yumuşak bir deriyi andıran  elbiseler olduğundan ve bu insanların giydikleri şeffaf elbiselerin ardından tenlerinin tüm çıplaklığıyla görünebildiğinden bahsetmişti.Bu da gelecekteki ahlaki ve kültürel yapının günümüzden hayli farklı bir çizgide olacağını göstermektedir.Beklide üstadın gelecek zamandaki gittiği yer dünyanın diğer yörelerine göre daha farklı küçük bir yaşamsal kominde olabilir. Tabiki bu sadece benim tahminim.Bende yaklaşık 19 yaşlarında iken gelecekte yaklaşık 2180 yılları gibime gelen bir zaman dilimine yolculuk etmiştim orda 2000’ li yılların nostaljik anılarını taşıyan bir kütüpaneye girdim.

kitapların çoğu günüze aitti ama bu kitaplar arasında ışınlanma teknoloji konusunda bilgi veren bir kitaba rastladım kitap 2100  yıllından sonra yazılmıştı doğrusu tam hatırlamıyorum.Kitapta zamanda yolculuk yazılı bir bölümü açtım orda foton teknolojisi hakkında yazılar yazıyordu.Ve foton telepatisi konusunda yazılar vardı.Daha fazla bilgi sahibi olmak istediğimde sayfaları çeviririrken sanki biri tarafından şiddetle geriye doğru çekildim ve birden uyandım.İlginç olan bir şeyde kitap ingilizce yazılmıştı.Ama o an için sanki ingilizce biliyormuşum gibi garipsemeden kitabı okumuştum.Bir bilim insanı olarak gerçekten geleceğe gidip gitmediğim hakkında yorum yapamam bu belki bir halisinasyondur, beklide gerçek! sonuçta bu benim için ilginç bir deneyimdi. Bu zaman kaymalarını içeren astral deneyimlerimde insanların  2169 yılında bir küreyi andıran ilk zaman makinesini yaptıklarını ve test ettiklerine dair belirsiz bir bilgi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ismi sert harflerle telaffuz edilen  Amerikalı yada o kökende  diyelim bir bilim adamı resmi düzeyde bu yolculuğun nasıl yapılabileceğini açıklayacak. Bu astral seyahatlerden edindiğim bilgiler bana pek inandırıcı gelmiyor doğrusu. Çünkü 100 ve 150 yıl gibi gelen kısa bir zamanda insanlığın bu kadar çok değişebileceğine inanmak oldukça  zor! kimbilir...Bu zaman ötesi seyahatlarin doğru olduğunu varsayarsak Amerikalılar dan önce bu zaman  yolculuğunu Türkiye de bir araştırma merkezi kurarak bizler uygulama olanağını elde edebiliriz.Çünkü gelecek değişebilen bir şeydir.Stabil bir kalıb değildir.]

Buna göre bu  Astral seyahat deneyimleri gerçek dışı bir halüsinasyon mu yada gerçekten zihinsel olarak geçmişe yada geleceğe doğru geçişmi yaptım? Her şey beynimin kimyası tarafından üretilmiş bir yanılsama mı?Bilimin insan beyni konusundaki araştırmaları ilerde bu konulara açıklık getirecektir.

Akademisyen dostlar beni  bir medyum celsesinden bir diğerine giderken görseler  heralde bilimsel ciddiyetimden şüphe etmekle kalmaz sonunda yoğun araştırma tempomdan dolayı  aklımı kaybettiğimi düşünürlerdi.Bu medyumsal kaynaklı telepatik bağlantılar içerisinden bir çok uzaylı gruptan teknik bilgi aldık fakat bu bilgiler sıradan bir akademisyen için hiç bir bilimsel dayanağı olmayan bilgilerdi.Ben tarafsız bir bilim insanı olarak bu görüşmelere katıldım bir çok sorular sordum sözde uzaylılarla irtibat kurduklarını söyleyen arkadaşlar sayesinde bu  sözde uzaylılarla birebir konuştum.Aslına bakarsanız görünürde bu  bilgiler bana hiç bir şey ifade etmediler diyebilirim.Fakat hayal mahsülüde olsa bu elde ettiğim uzaylılara ait  teknik bilgiler bana bir çok konuda ilham verdi  diyebilirim.İşin enteresan taraflarından biride şu: ''bu tarzda irtibat kuran kişilerin kültür seviyesinin çok yüksek olması lazım'' çünkü  ben inanıyorumki eğer bu irtibatların gerçek olduğunu varsayarsak bu irtibatlarda medyum gördüğü teknik hadiseleri yada kendisine verilen bilgileri net bir açıklıkta ifade edemiyor.Örneğin medyuma UFO ların içerisine girmesini söylüyoruz.Medyum içeride  bir şeyler görüyor ama bize gördüklerini tarif edemiyor.Eğer böyle zihinsel bağlantı yeteneğine bir teknisyen yada fizikçi sahip olsaydı  bu kişiler UFO nun içerisinde gördükleri şeyleri daha iyi yorumlayabilirlerdi.Örneğin  medyumsal celselerden birinde yine bir ''UFO resmi'' vasıtasıyla medyum radyestezik  zihinsel bir bağlantıyla  UFO nun yapısını incelemeye başladı.Medyuma ilk sorduğum soru ''bu araç nasıl çalışıyor?' oldu.Genel hatlarıyla bu aracın manyetik bir güç alanı etkisiyle kendisini hareket ettirdiğini söyledi.Peki bu araç zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahipmi dedim.Bana evet bu araç zamanda yolculuk yapabiliyor dedi. Fakat bu araç 3 sene geçmişe ve 3 sene kadar geleceğe gidebiliyor muş.Bu bana  gerçekten ilginç geldi.Neden diye sordum.Aynı sevk ve enerji gücüyle mantıken istediği zaman boyutuna atlayabilmesi lazım dedim.Medyum bu aracın bir kapasitesinin olduğunu söyledi.Bu aracı yapan uygarlık bu aracı kısa zaman atlamaları gerçekleştirecek şekilde inşa etmişler.İlginç demekten başka bir şey söyleyemedim.Peki dedim bu aracı çevreleyen alansal enerji bizim bildiğimiz elektromanyetik frekans alanımı diye sordum.Medyum evet ama o manyetik güç alanlarının frekans yapısı bilinen elektromanyetik alan frekanslarınınki gibi değil dedi.Frekansların ters olduğu gibi bir şeyler söyledi.Bu kısmını ben tam anlamadım.Peki dedim bu aracın enerji kaynağı nedir dedim.Aracın elektrik enerjisini kullandığını söyledi.Bu bizim bildiğimiz şu  prizdeki elektrik akımımı dedim.Evet dedi.Peki manyetik alanı nasıl üretiyorlar dedim.Bobinlerle dedi.Bildiğimiz tel sarımlı bobinlermi dedim.Hayır dedi.Bu manyetik enerjiyi üreten gaz gibi  fosfor maddesi gibi bir şeylerden bahsetti.Ama gemide gördüğü bu şeyi medyum tarif edemedi.Bu daha çok bir çeşit plazma reaktörünü andıran bir sistemdi.Peki bu araçlar manyetik alanın ne türde bir etkisi sonucu zaman boyutunu değiştirebiliyorlar dedim.Medyum, 'UFO da kullanılan manyetik alanın frekanslarını değiştirerek bu boyutsal değişimi yaptıklarını' söyledi.

Bir bilim insanı olarak biraz kuantum elektrodinamiği, uzay, zaman, enerji  ve boyutlar konusunda yoğun zihinsel örgüye sahip insanlar hemen bu anlatılanlardan kendince bir model ortaya koyabilirler.Sonuçta bilimin  elde ettiği veriler ışığı altında neyin olası olduğunu neyin olası olmadığını ortaya koyabiliriz.Burda ki meseleye direkt olarak UFO yada Medyum kavramları açısından yaklaşmamak lazım.Asıl mesele elektromanyetik alanların uzay/zaman boyutları üstünde değiştirici gücü olabilir mi olmayabilir mi? sorusuna kulak vermek lazım.Sizleri bilmem ama benim zihnim olaya hemen bu açıdan yaklaşır.Yoksa şu  şöyle demiş bu böyle demiş diye ayrıntılarla doğrudan ilgilenmem.Sonuçta yaşanan, görülen, duyulan, okunan sezilen her olaya böyle yaklaşmak lazım.İşte bu bilimsel objektifliktir.Sonuçta ben sizlere şarlatanlığın ve saçmalığın anatomisi adı altında yüzlerce ciltlik bir kitap yazabilirim.Bu mesele değil.Ama dediğim gibi düşüncenin ve kavrayışın çok boyutlu olması lazım.Kendi içinizde derin bir eleştirel  irdelenime sorgulamaya giderek gerçekler hakkında doğru  kararlara varabilirsiniz.Daha mantık hakkında saçmalık hakkında yada bilimsel olma konusunda  bir şey bilmeyen birinin bu kavramları gelişi güzel kullanması ve alışılmadık hadiselerde ahkam  kesmesi pek sağlıklı bir netice ortaya koymaz.

Sonuç olarak medyumun doğru söyleyip söylemediğini bu  anlatımlardan yola çıkarak bulamayız.Sonuçta medyum sözde bir şeyler görüyor ve onu  kendi beyninde olan şeylere benzeterek bizlere anlatmaya çalışıyor.Bu yüzden söylediklerinin bizim kavramlarımız ötesinde ifadeler olmasıda mümkün değil.Çünkü medyum bizim kavramlarımızda olmayan şeylerde görse sonuçta bizim kavramlarımızda olan ona en yakın tarifi yapacaktır.Bu açıdan medyumun  söylediklerine bakıp  hadi ordan yaa  zaten bunları bizde biliyorduk demek pek doğru olmaz.Sonuçta  bu elde edilen verilere sadece ''ilginç'' demek reddetmekten daha mantıklı bir yaklaşım olur.Zaten mesele anlayabilmek! bu ifadeler yüksek sezgileri olanlara bir şeyler verebiliyorsa verir.Kişi bu ifadelerden bir şey çıkarsayamıyorsa bu o kişinin proplemidir.

20 'li yaşlarımda bir gece uyuduğumda kendimi gerçek bir dünyadamı yoksa rüyadamı olduğumu anlamadığım bir dünyada buldum.Hatta bazı zamanlar rüya içinde rüya gördüğüm zamanlar oldu.Bir gün bir rüya görmüştüm o rüyanın içerisinde herşey insana gerçekmiş gibi geliyor tabi.. farklı durumları yadırgamıyorsunuz hiç.O rüyada daha önce hiç görmediğim bir divanla birlikte bir  odadaydım.Aslında o evi ve odayı hiç tanımasamda sanki hep ordaymışım gibi bir tanıdıklık ve aşinalık duygusu içinde divanın üstüne uzanıp biraz uyuyayım dedim.Uyudum ve çok canlı bir rüya gördüm.Rüyada  adeta bir kabustu.Hemen kan ter içinde uyandım ve hala o  divan üstünde o  küçük odadaydım  ve ohh be  rüyaymış  dedim.İşin enteresan tarafı  şu! Tam o sırada gerçek dünya dediğim bu dünyadaki üzerinde uyuduğum çek yat  ve kendi odam aklıma geldi.O an sanki boyutlar arası zihinsel bir deprasyon geçirdiğimi söyleyebilirim.Çünkü rüya içinde gördüğüm  bir rüyadan uyanmıştım.Ve aklıma bu seferde bu dünya  geldi kendi gerçek odam bana başka bir rüya gibi geldi.Tekrar uyudum bu sefer kendi odamda  uyandım ohhbe  herşey bir rüyaymış  dedim.Bir an için yeniden bir rüyada  olup  olmadığım hissine kapıldım.Acaba bu üç rüyadan hangisi gerçekti?Rüya içinde rüya görmek ve o rüyadan başka bir rüyaya uyanmak!!Benim kafamı kurcalayan şeylerden biride gördüğüm rüya içinde uyuyup bir rüya daha gördüm.Peki bu ikinci rüyada kabus gördüğümde neden kendi gerçek dünyamda değilde içinde uyuduğum rüyada uyandım?Demekki bir yerde gerçek dediğimiz şey şuurun içerisine girdiği  algılama frekanslarına göre değişiyor.Şuur madde ve enerjiye  bağlı bir süreçtir.Fakat farklı uzay/zaman süreklilikleri olduğunu varsayarsak şuurunda kendisini o boyutlara ait madde ve enerji yapılaşması içesindeki astral beden misali  farklı maddesel yapılaşmalar içerisinde ifade etmesi bilimsel açıdan imkansız yada saçma değildir.En azından bir olasılıktır.Bir nevi mesela  zihinsel yada beyinsel olarak diyelim gelecek zamanlara ait görüntüleri duyguları bugünden alabiliyorsak zamanlar arası bir çeşit bilgi transferi mümkündür.Bu bağlamda sonuçta insan dediğimiz maddesel organizmada ve ona bağlı beyin ve şuurun kendiside moleküler bir konbinasyon dizininden başka bir şey değildir.Yani her maddenin hatta insanın bile enformasyonik bir bilgi kodu  yığınından başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz.Bu açıdan geçmiş zamanlara kendi bedenimizi oluşturan tüm moleküler konbinasyon bilgisini transfer edebilirsek bu konbinasyonik bilgi transferi içerisinden şuurumuzuda yani kendimizide geçmiş zamandaki maddelerden yapılma bir bedensel kalıp içerisine nakledebiliriz.Benim araştırmalarım en kötü ihtimalle böyle bir enformasyon transferiyle bile zaman yolculuğunun olabileceğini  ortaya koymaktadır.Aslında bilginin görüntü ve seslerin elektromanyetik uyaranlar içerisinden geçmişe ve geleceğe gönderilebildiğini varsayarsak titreşimsel dalgalar boyunca kodlanıp taşınan bilgi transferlerinin olduğu  yerde aynı eşik aralığından geçecek  kuantum prensiplerince çalışan  dev uzay gemileride inşa edilebilir.Bu bilinen  bilimsel mantığa aykırı değildir.

Bir yerde beynin kendiside elektromoleküler denebilecek biyoelektriksel akım  etkileşmeleri ile zaman ötesine ait bu  görüntü ve sesleri kendi içinde yakalayıp değerlendirebilmektedir.Beyindeki bu elektromoleküler alanlardaki elektriksel alan aktiviteleri sayesinde belkide sıvı kristal örgüler içerisinden hyper uzay boyutlarından gelen titreşimlere karşı bir alıcı anten etkisi söz konusu olabilir. Bilmiyorum ama ben insan beyni, zihin, uzay ve zaman boyutları arasında bilemediğimiz, mekaniklerini henüz  tam çözemediğimiz bir bağlantı ağı olduğunu düşünüyorum.Belki bu bağlantı ağı içerisinden geçmişe ve geleceğe zihin projeksiyonu dediğimiz astral yolculuklar mümkün olmaktadır.Kim bilir.Belki de reankarnasyon dediğimiz ruh dediğimiz şeyde uzay/zamandaki  kuantum vakumu düzeyindeki bu boyutlar arası kozmik ağ şebekesi sayesinde insan deneyimleri bilgi ve birikimlerinin bilemediğimiz bir şekilde insan ceninlerine yansıması şeklinde olabilir.Yani yeniden doğuş!! dediğimiz şey.Enerjinin kendine ait özel bir zekası olabilir.Bu zeka bilinen gibi olmasada  kendini yönlendirerek atomları ve molekülleri yıldız sistemlerini biçimleyebilecek bir güç olabilir.Belkide insan zekası ve beyni bu güçle bir şekilde bağlantılıdır.İnsan zekasının asıl kaynağı bu türde evrene ait tümel bir zeka olabilir.

Biz  üstad  Muzaffer Kınalı sayesinde   günümüzde yazılmış  söylenmiş  yaşanmış bir çok Metafizik hadisenin  içerisine girip bir çok hali tecrübe ettik. Bilenen 4  ve 5  inci boyutların ötesinde üstadın sayesinde 40 (kırkıncı) boyuta kadar geçebilme imkanları ünümüzde serili durmaktadır.Her ne kadarda boyutların sonsuz olduğunu her demde ifade  etsekte Ruhsal ve Metafizik deneyimlerin içerisinde tanışıp  görüştüğümüz yada yada bilinen temasa geçilen en yüksek boyutsal yaşam formunun 525 inci boyuta ait  olduğunu biliyorum.Tabi 525. boyutun ötesinde astral diyebileceğimiz seyahat teknikleriyle geçilebilmiş değil.En azından bizce geçilebilmiş değil.  Peygamber değimiz büyük ruhsal özler bile benim ruhsal duyumlarıma göre insanlığın  ulaşabildiği en üst seviye olan 80 inci boyuta kadar  ulaşmışlardır.Üstad Muzaffer Kınalının ruhsal yapısının  40  ıncı boyuta  kadar yükselebildiği  duyumunu almıştım.Ben şu  an için kendi durumumu  tam bilemiyorum fakat yanılmıyorsam 7 ve 8  ini boyutlara  dek ruhsal olarak  geçiş yaptığımı sanıyorum.Tabi bunları söylemek sayıyla ifade etmemin amacı  insanların bu konularda sezgiselde olsa bir mütealasının olması...

                                                                       Arka sayfaya geçiniz

 

Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Derneği

 

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 - Turkiye / Denizli 

Ana Sayfa /Index /Roket bilimi / E-Mail /Astronomy/  

Time Travel Technology /UFO Galerisi  /UFO Technology/

Kuantum Teleportation /Kuantum Fizigi /Uçaklar(Aeroplane)

New World Order(Macro Philosophy)  /